Det nærmer seg kirketid og i Uranienborg-parken samler en gruppe mennesker seg. Presis klokken 11 lyder klokkeklangen over bydelen. Når kirken må stenge for gudstjenester, overtar klokkenist Laura-Marie Rueslåtten arenaen fra sin plass ved klokkespillet i tårnet.