Onsdag kveld møttes ledelsen i Den norske kirke for å diskutere videre tiltak etter de nye og skjerpede retningslinjene rundt koronaviruset. Fra og med onsdag er alle arrangementer med over 500 mennesker forbudt, mens det anbefales risikovurdering for alle arrangementer med over 100 deltagere.

Dette kan gjelde mange arrangementer i regi av Den norske kirke.

Kirkerådsdirektør Ingrid Vad Nilsen sier til Vårt Land at Den norske kirke sentralt ikke vil gå ut med noe vedtak om å avlyse gudstjenester slik situasjonen er nå.

– Det ligger i naturen til en pandemi at smittevernet reguleres etter forholdene lokalt. Det er det kommuneleger som avgjør. Den norske kirke vil ikke avlyse arrangementer det ikke er grunn til å avlyse, sier Vad Nilsen.

Vil holde åpent

Hvis man tror et arrangement i regi av kirken vil ha over 100 tilstedeværende, må man lage en risikovurdering som skal godkjennes av risikoanalyse av kommunelegen, sier Vad Nilsen.

– Eller bestemme seg for at man bare slipper inn 100.

– Hadde det ikke vært enklere og mer effektivt hvis kirken avlyste alle gudstjenester?

– Vi er jo kirke for å holde åpent så langt det er forsvarlig, så vi stenger ikke før vi må. Hvis det noen gang er bruk for kirken, er det nå. Men derfor må vi også unngå å sette oss i en situasjon der ansatte blir syke eller havner i karantene, sier Vad Nilsen.

Torsdag møter hun biskoper og stiftsdirektører i en videokonferanse der de skal drøfte videre tiltak for å hindre smittespredning.

IMI-kirken stenger

Onsdag kveld tikket det inn meldinger fra en rekke trossamfunn utenfor Den norske kirke som må avlyse gudstjenester fremover.

IMI-kirken i Stavanger meldte på sin Facebook-side at det ikke vil bli feiret i gudstjeneste i deres lokaler de neste ukene.

«Vi vil lage et eget opplegg for dette, med videoundervisning og mer, og vil i løpet av de nærmeste dagene komme ut med mer innhold, og hvordan du som ikke enda er endel av en huskirke kan koble deg på. Vi vet ikke hvor lenge vi vil ha denne løsningen, men planlegger at det vil være slik i noen uker framover», skriver pastorene i IMI-kirken i Facebook-posten.

Oslo Misjonskirke Betlehem avlyser gudstjenesten søndag 15. mars.

- Det er en stor samfunnsdugnad nå for å redusere smitten av viruset, og vi mener at slik situasjonen er, vil det være usolidarisk å samle en stor mengde mennesker nå, sier pastor Erik Andreassen på menighetens hjemmesider.

LES MER OM KIRKENS HÅNDTERING AV KORONA:

Syke eldre frykter koronasmitte fra hjemmepleiere

Une Bratberg: «Våre gamle er de mest sårbare. Det vet vi. Vi har alle et ansvar for å ta koronarådene på dypeste alvor. Det er respekt for syke og eldre i praksis».

Ba folk gi penger til Visjon Norge for beskyttelse mot koronaviruset