Kirkerådsdirektøren foreslår å kutte bevilgningene til Institutt for kirke-, religions og livssynsforskning (KIFO) med 50 prosent fra 2021, og med 100 prosent fra 2022.