– Vi ønsker ikke å ha et forpliktende samarbeid eller avtale med Den norske kirke, når de har beveget seg bort fra Bibelen som Guds ord, sier Harald Birkeli, leder i Sørarnøy Indremisjon i Gildeskål kommune i Nordland, som er en del av Normisjon i region Nordland.