– Vi ønsker å åpne kirkerommene våre så snart som mulig, men vi vet ikke hvor lenge denne spesielle situasjonen vil vare. For mange er konfirmasjon en stor familiebegivenhet, og jeg har forståelse for at dette er krevende, sier konstituert preses i Bispemøtet Atle Sommerfeldt.

– Familiene trenger forutsigbarhet, og det vil vi bidra til. Derfor går vi nå ut med en tydelig anbefaling til alle menighetene i Den norske kirke, sier han.

Direktør i Kirkerådet Ingrid Vad Nilsen oppfordrer konfirmanter og foreldre med spesielle behov til å kontakte sin lokale menighet.
– Det finnes ungdom som av ulike grunner ikke kan utsette konfirmasjonen. I de tilfellene oppfordrer vi til at man finner gode lokale løsninger, sier Vad Nilsen.

– Menighetene lokalt må informere om endringer i konfirmasjonsundervisningen og sette en foreløpig dato for konfirmasjon på høsten, opplyser Sommerfeldt og Vad Nilsen.

Sånn det ser ut nå, må påskegudstjenestene trolig foregå over nett, TV og radio, opplyses det videre.

Vielser kan fortsatt finne sted, men det avhenger av de gjeldende smittevernreglene.