Det finnes noen grunnleggende spørsmål de fleste av oss stiller en eller annen gang i løpet av livet (i hvert fall denne uken). Nå er tre av dem høyst aktuelle, som følge av at Kirkemøtet i disse dager samles i Trondheim: For hva er egentlig Kirkemøtet, Kirkerådet og Bispemøtet?