– Jeg er kritisk til en utvikling der ulike lister står mot hverandre. Det blir unyansert og den kirkelige debatten blir mer slagordspreget, sier Kathrine Tallaksen Skjerdal, prestenes representant for Agder og Telemark bispemøtet ved Kirkemøtet.