– Debatten om bioteknologi blir ofte så polarisert og teknisk at man må investere mye for å sette seg inn i den. Her har kanskje kirken et oppdrag i å opplyse, slik at mennesker kan gjøre seg opp en mening, sier prest Øyvin Rudolf Sønnesyn Berg i St. Jakob kirke i Bergen.