Kirkeliv

Sondre ble kastet ut av Salt-gruppe. Helt fremmed for oss, sier Salem-pastor

SMÅGRUPPER: Sondre Neteland (23) ble bedt om å forlate smågruppe i pinsemenigheten Salt fordi han går på gudstjenester i en annen menighet. For flere pastorer er det fremmed å be noen om å slutte, mens andre viser forståelse for avgjørelsen.

– Jeg synes det er en rar problemstilling. Det er positivt i seg selv at folk går på gudstjeneste og hører Guds ord, sier Jann Even Andresen hovedpastor og daglig leder i Salem Trondheim.

Nylig fikk Sondre Neteland beskjed om at han ikke lenger var velkommen i smågruppen hos pinsemenigheten Salt Trondheim. Der hadde han gått i tre og et halvt år. Grunnen var at han gikk fast til gudstjeneste hos nettopp nevnte Salem.

Pastor i Salt Trondheim, Ariel Lund, har sagt til Vårt Land at de er lei seg for at kommunikasjonen deres har skapt «reaksjoner som ikke var tilsiktet».

Samtidig argumenterer han for at smågruppene deres er en tematisk fortsettelse av søndagsgudstjenesten, og at det er naturlig at de som er med i smågruppefellesskapene også er deltagere på søndagsgudstjenestene.

Har ikke samme praksis

Jann Even Andresen vil ikke kommentere Salt sin avgjørelse om å kaste ut Neteland spesifikt, men forteller at praksisen er annerledes i Salem.

– Er folk fortsatt velkomne i smågrupper hos dere selv om de går fast til gudstjeneste et annet sted?

– Jeg tenker det er utrolig bra om folk finner seg et fellesskap. Vi driver ikke å sjekker hvor andre går til gudstjeneste, sier Andresen.

Salem Trondheim. Jann Even Andresen, hovedpastor

Samtidig understreker han at Salt sikkert har et system som gjør det er mer naturlig for dem å ettergå hvor smågruppedeltakerne går til gudstjeneste, og at Salt nok har smågrupper som henger tett sammen med gudstjenesten.

Men det å be noen om å slutte, beskriver han som «fremmed».

Pinsemenighet forstår Salt Trondheim

Pastor Andre Birkeland i pinsemenigheten Tabernaklet i Bergen hadde tidligere ansvar for smågrupper i menigheten. Han forteller at de mener det er best å ha ett «menighetshjem». Men samtidig har de ikke hatt behov for å be noen forlate smågruppefellesskap hos dem.

Har det skjedd at noen har begynt i andre menigheter, men samtidig gått i deres smågrupper?

– Vi har hatt tilfeller av det, i hvert fall i overgangsfaser, når folk synes det er vanskelig å slippe på nære fellesskap. Men vi har aldri hatt behov for å be noen om slutte. Det har vært en naturlig overgang.

Han forteller at de har gitt råd om at det kanskje kan være lurt å finne seg en smågruppe i den nye menigheten. Birkeland mener også at det kan være en forskjell på forskjellige kirkers smågruppearbeid. Han tror de og andre pinsemenigheter – som for eksempel Salt – har større nærhet mellom smågruppene og gudstjenesten.

– I andre sammenhenger er det mer åpne bibelgrupper som følger sitt eget opplegg. Jeg har forståelse for at en pinsemenighet kan anbefale noen å slutte.

Sondre Neteland, Salt Trondheim

– Relasjoner er det viktigste

I Storsalen menighet i Oslo, som også er en Normisjons-menighet, sjekker de heller ikke om noen i smågruppene går til gudstjeneste i andre menigheter, ifølge hovedprest Bertel Emil Hjortland.

– I våre smågrupper er det relasjoner og sosiale bånd som er det viktigste. Da er det unaturlig å styre sammensetningen fra toppen.

Men han mener samtidig at det er mest naturlig at de som går i smågruppene rekrutteres fra gudstjenestene.

Hjortland kjenner til at flere går til gudstjeneste hos dem, men samtidig går i smågruppefellesskap som ikke er i regi av Storsalen.

Hva tenker du om eksemplet fra Salt. Er det problematisk å be noen forlate smågruppefellesskapet?

– Jeg kjenner kun historien ut fra artikkelen i Vårt Land. Derfor er det vanskelig å mene så mye om hvordan Salt har håndtert saken. Men ut ifra det som kommer fram ser jeg ikke hvorfor han måtte slutte.

Samtidig sier han at han kan forstå logikken som ligger bak at Salt Tronheim kastet ut Neteland.

– Når man ønsker å bygge menighet så er det naturlig å ønske å bygge med de som er del av menigheten.

---

Salt

  • Menighet som ble startet i Bergen i 2004. Tilhører Pinsebevegelsen.
  • Salt har etablert forsamlinger på fire ulike steder i bergensområdet i tillegg til Trondheim, Skien og Levanger.
  • Hovedpastorene er Øystein og Gina Gjerme.
  • En del av visjonen er å lede mennesker til et nytt og bedre liv gjennom etterfølgelsen av Jesus.

---

– Smågrupper endel av menigheten

Olav Rønhovde i Credokirken Bergen skriver til Vårt Land i en e-post at de henstiller personer som er aktive i andre menigheter til å knytte seg til sin egen menighets fellesskap, fordi de tenker det er mest naturlig og riktig.

– Våre smågrupper er ment å være en del av den menigheten vi bygger og det fellesskapet som springer ut fra dette.

Videre sier Rønhovde at Credokirken ønsker at alle som deltar i gruppene deler denne forståelsen, og at de ikke har ønske om å stenge noen ute.

Vårt Land har også kontaktet pinsemenigheten Filadelfiakirken Oslo for å spørre om de har kriterier for deltakelse i smågruppefellesskap, men de ønsker ikke å kommentere saken. Hillsong Norway har ikke besvart Vårt Lands henvendelser.

Hans Christian Paulsen

Hans Christian Paulsen

Hans Christian Paulsen er tidligere journalist i Vårt Land, og jobbet med et bredt stoffområde innen religion, etikk og politikk.

Sigrid Elise Perstølen

Sigrid Elise Perstølen

Annonse
Annonse

Mer fra: Kirkeliv