Kirkeliv

Stor velvilje for BCC-medlemskap i Norges Kristne Råd – til tross for negativt vedtak

VELVILJE: Selv om flertallet av høringssvarene var positive, frarådet styret i Norges Kristne Råd fullt medlemskap for Brunstad Christian Church (BCC). – Vi opplever stor velvilje fra mange kanter, sier BCC.

I et innlegg i gårsdagens Vårt Land skriver generalsekretær i Norges Kristne Råd (NKR), Erhard Hermansen, om vurderingene som ble gjort da styret i mai behandlet søknaden om fullt medlemskap for Brunstad Christian Church (BCC). BCC har i dag observatørstatus i nettverket for kristne organisasjoner.

«Basert på høringssvarene anbefaler styret at Brunstad Christian Church videreføres som observatør i Norges Kristne Råd», lød innstillingen til Rådsmøtet, NKRs generalforsamling.

---

Brunstad Christian Church (BCC)

  • Brunstad Christian Church, tidligere kalt Den kristelige menighet, oppstod i Vestfold på begynnelsen av 1900-tallet.
  • Trossamfunnet fikk sitt uoffisielle navn, Smiths Venner, etter grunnleggeren Johan Oscar Smith.
  • I dag har BCC rundt 8.400 medlemmer i Norge.
  • BCC er observatører i Norges Kristne Råd, men har søkt om fullt medlemskap.

---

Selv om vedtaket var negativt, avslører Hermansens innlegg at hele syv av elleve medlemssamfunn som deltok i høringsrunden, var positive til BCC-medlemskap. Det er totalt 22 trossamfunn i Norges Kristne Råd.

– BCC tar NKR-styrets innstilling til etterretning, og ser fram til videre god dialog. Det at syv av elleve høringssvar er positive til at BCC skal ha fullt medlemskap i NKR synes vi er fint, sier Harald Kronstad i BCC.

Kronstad, som leder søknadsprosessen for BCC, forteller at de også har vært i kontakt med flere av medlemssamfunnene som ikke leverte høringssvar. Han sier de opplever «stor velvilje fra mange kanter».

?

– Tillit bygges best ved medlemskap

Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK) og Frikirken er blant trossamfunnene som i sine høringssvar åpnet for BCC-medlemskap.

Tilsynsmann i DELK, Bertil Andersson, forteller at han ble «noe overrasket» over det endelige vedtaket, men presiserer at han ikke kjenner detaljene fra den interne samtalen i styret. DELK har færre enn 5.000 medlemmer, og har derfor ikke en egen representant i styret.

Som enkeltmedlem holder DELK «foreløpig fast ved anbefalingen om medlemskap».

– Medlemssamfunn i NKR ønsker å vite at de kan ha tillit til BCC, og jeg mener at en slik tillit bygges best ved at BCC er fullverdige medlemmer i NKR, sier Andersson.

Han understreker at medlemskap kan gi BCC muligheten til å «vise at de ønsker å styrke sitt engasjement i økumenisk samarbeid».

– NKR er ikke et tilsynsorgan. Derfor mener jeg at medlemskapet ikke bør avhenge av hvor godt økumenisk samarbeid BCC har i dag, men at man bør ta imot dem med den positive intensjonen de har gitt uttrykk for.

Østre Frikirke. Frikirken – Oslo Østre Menighet. Pastor og synodeformann i Den Evangelisk Lutherske Frikirke Jarle Skullerud

Vil at NKR skal utvides

– Selv om vi også hadde noen spørsmål, var vi generelt positive til medlemskap i høringssvaret vårt. Vi synes det er flott at Norges Kristne Råd utvides og at flere og flere ønsker å være en del av det store økumeniske fellesskapet, sier synodeformann i Frikirken, Jarle Skullerud.

Skullerud presiserer at det under styremøtet i mai var stor enighet om at det har vært positivt å ha BCC som observatør i nettverket.

– Vi er alle veldig takknemlige for relasjonen vi har fått til BCC, og vi ønsker å ha dem med videre. Likevel klarte vi ikke å bli enige i mai om at tiden var inne for fullt medlemskap akkurat nå, forteller synodeformannen.

Spørsmål må avklares

Da Den norske kirke i sitt høringssvar frarådet medlemskap, ble manglende tillit og usikkerhet trukket frem som hovedargumenter. Pinsebevegelsen i Norge deler i stor grad samme syn på saken.

– Vi finner det positivt at BCC søker seg inn mot andre kristne kirker og trossamfunn ved å be om medlemskap i NKR. BCC har så langt bidratt konstruktivt inn i NKRs styre ved sin observatørplass, skriver daglig leder Ingunn E. Ulfsten i en e-post til Vårt Land.

Hun legger til at det likevel er noen uklarheter rundt om BCC oppfyller NKR sitt punkt nummer én i formålene, om å: «Fremme gjensidig forståelse, respekt og samhandling lokalt og nasjonalt mellom kristne kirker og trossamfunn, inspirert av Jesu bønn: “Må de alle være ett”».

– Vi anbefalte derfor at BCC opprettholder sin observatørstatus inntil videre og at spørsmålene over avklares i god dialog med dem, forklarer Ulfsten.

Ingunn Ulfsten

– Viktig å stå sammen

Harald Kronstad fra BCC forteller at de har forståelse for at «noen kan ha behov for å stille spørsmål i etterkant av den massive medieoppmerksomheten» trossamfunnet har fått. For å møte dette behovet har BCC invitert både Den norske kirke, Metodistkirken og flere andre til møter for å «rydde opp» i det Kronstad kaller «medieskapte mistforståelser» om trossamfunnet.

Kronstad forteller at det var NKR som oppfordret BCC til å søke om medlemskap, og understreker at det har vært både nyttig og interessant for dem å være med som observatører. Selv om han har opplevd søknadsprosessen til nå som «litt uryddig», tror BCC-representanten at «videre dialog vil føre fram»:

– Slik vi ser det er det mer enn noen gang viktig at vi står sammen om de kristne verdiene og retten til trosfrihet, slik at kommende generasjoner også kan oppleve at det er rom for å utøve sin kristne tro i Norge, sier Kronstad.

Vårt Land har ikke lyktes med å få kommentarer fra de fem andre trossamfunnene som deltok i høringsrunden.

Harald Kronstad, Brunstad Christian Church.

Les mer om mer disse temaene:

Jørgen Osberg

Jørgen Andresen Osberg

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Kirkeliv