Kirkeliv

Menighet ville beholde biskop – men slik blir det ikke

NY BISKOP: Borg-menigheten Glemmen tok til orde for å beholde biskopen sin, Atle Sommerfeldt, men den blivende 70-åringen må likevel gå av i november. Kirkerådet håper å tilsette en ny biskop i februar.

Atle Sommerfeldt, biskopen i Borg, avslutter sin tjeneste i november i år, kunne Vårt Land fortelle forrige helg. Da fyller Sommerfeldt 70 år, noe som ifølge aldersloven plikter ham til å gå av. Til tross for at han var åpen for å fortsette i ytterligere to år, har Kirkerådet valgt å vende blikket mot en erstatter.

De har gitt Borg bispedømmeråd frist til 4. november for å ha nominasjonene sine klare, opplyser kommunikasjonsarbeider i Kirkerådet, Emil Engeset, til Vårt Land.

Avklaringen om veien videre etter Sommerfeldt kommer i kjølvannet av at Glemmen menighet har oppfordret Kirkerådet til å la Sommerfeldt fortsette.

Ville beholde Sommerfeldt

Tidligere denne måneden kom Glemmen menighetsråd med en resolusjon der de ba Kirkerådet om å la Sommerfeldt fortsette hvis han selv ønsker det. Det var Fredrikstad Blad som første omtalte resolusjonen. I et brev adressert til Den norske kirke, Kirkerådet og Borg bispedømmeråd, begrunner menighetsrådet ønsket sitt slik:

«Vi opplever at Atle Sommerfeldt har vært en viktig kirkens stemme utad i samfunnet. Noe som er livsnødvendig for kirken i dag. Han er en god kommunikator som vi trenger».

Videre oppfordret de andre menighetsråd i Borg bispedømme til å vedta en tilsvarende resolusjon.

Glemmens menighetsrådsleder, Merete Bache-Wiig, gjentar Sommerfeldts betydning til Vårt Land.

– Vi synes han er en veldig god biskop. Han når mange som ikke er så fortrolig med kirken. Dette engasjementet er viktig for kirken, sier hun.

– Har du noen tro på at Kirkerådet snur i denne saken?

– Nei, det har jeg ikke.

---

Veien til en ny biskop

  • Frist for bispedømmerådets nominasjon av inntil fem personer, er satt til torsdag 4. november. Bispedømmerådets nominasjon blir offentlig kort tid etter dette. Fristen for supplerende nominasjon settes til fredag 19. november.
  • Det planlegges en offentlig presentasjon av de nominerte kandidatene i uke 47 (25. november). Denne blir sendt direkte.
  • Fristen for den rådgivende avstemmingen settes til 17. desember, og resultatet ventes mandag 20. desember.
  • Fristen for uttalelsene fra biskoper og bispedømmerådet settes til 14. januar.
  • Les mer om nominasjon ved tilsetting av biskoper her.

---

– Mer enn konservativ versus liberal

Det er Kirkerådet som tilsetter biskoper, men nå i begynnelsen av søkeprosessen er det Borg bispedømmeråd som skal lete etter aktuelle kandidater. Det er en anledning de vil bruke til å få en debatt rundt hva en biskop bør være i 2022.

– Atle Sommerfeldt er en folkekjær biskop med et stort samfunnsengasjement. Derfor planlegger vi nå å engasjere våre medlemmer og rådene til å mene noe om hva en biskop bør ha av egenskaper og bør være, sier Karianne Hjørnevik Nes, assisterende stiftsdirektør i Borg Bispedømmeråd, til Vårt Land.

På spørsmål om hva Borg selv mener om rollen til en biskop, svarer Nes slik:

– I den grad byråkrater kan ha et ønske, så ønsker vi å få fokus på andre perspektiver rundt en biskops rolle enn om biskopen har et liberalt eller konservativt syn på kjente samfunnssaker. Det er mer som bør definere en biskop i 2022 og fram mot 2030.

Karianne Hjørnevik Nes, ­seniorrådgiver for valg, kommunikasjon og strategi i Borg bispedømme.

Framtiden i februar

Menighetsrådsleder Bache-Wiig mener bispedømmerådets uttalelser byr godt for fremtiden.

– Biskopen må være en som er åpen for verden rundt og som ønsker dialog med andre tros- og kirkesamfunn. Sommerfeldt var for eksempel flink til å ufarliggjøre Gud slik at det ble en lavere terskel for andre å komme til kirken med nysgjerrighet, sier hun, og legger til:

– Den nye biskopen kan ikke bli en sånn mørkemann. Det er noe med å se samfunnet vi lever i i dag, og samtidig være trygg i troen og i kirken.

Uavhengig av hvem den neste biskopen blir, tar Kirkerådet sikte på at tilsettingen finner sted i rådets møte i uke 6 i første halvdel av februar.

Per Åsmund Reymert

Per Åsmund Reymert

Per Åsmund Reymert er journalist i religionsavdelingen til Vårt Land.

VL anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Kirkeliv