Den norske kirke

Biskop Atle Sommerfeldt må gå av i november

PENSJONERES: Biskopen i Borg var åpen for å fortsette i to år til, men må gå av når han fyller 70 år. Kirkerådet ønsker dette for alle biskoper.

– Den norske kirke (Dnk) har ikke brukt muligheten de har til å be meg vurdere å stå utover normal aldersgrense, skriver Atle Sommerfeldt til Vårt Land.

Biskopen i Borg fyller 70 år den 22. november. Dermed er han ifølge aldersloven pliktet til å gå av. Han vil derfor avslutte sin tjeneste den 30. november.

Sommerfeldt hadde bekreftet at han ville være åpen for å fortsette i to år til dersom Dnk ønsket det, skriver han til Vårt Land.

Kirkerådet: Biskoper bør gå av når de blir 70

Kirkerådets arbeidsgiverutvalg har vedtatt at det er ønskelig å legge til rette for arbeid etter fylte 70 år. Dette framgår av protokollen fra Kirkerådets møte i mai.

Det er Kirkerådet som er tilsettingsorgan for biskoper, og som dermed kan forlenge tilsettingsforholdet etter en biskop fyller 70 år.

Kirkerådet ville ikke gi preses muligheten til å la biskoper jobbe lenger, skrev Vårt Land tidligere.

Jan Rune Fagermoen er fungerende direktør i Kirkerådet. Han skriver til Vårt Land at denne avgjørelsen ble begrunnet med at det ikke er rekrutteringsutfordringer for biskoper, og at det ikke bør være usikkerhet for slike lederstillinger rundt når en biskop fratrer.

Direktøren henviser til at Kirkerådet fulgte opp vedtaket i arbeidsgiverutvalget ved å legge til rette for at biskoper kan få fullmakt til å forlenge arbeidsavtaler for prester og proster. Biskopen i Nord-Hålogaland har allerede fått denne fullmakten.

Veien videre

Kirkerådet har igangsatt prosessen som leder frem til ny biskop i Borg om et drøyt halvår.

Sommerfeldt skriver at han som medlem i Bispedømmerådet er med i denne prosessen. Derfor vil han ikke si noe om han har en drømmekandidat for embetet.

Administrativ karriere

Sommerfeldt ble biskop i Borg i januar 2012. Sommerfeldt begynte å jobbe som vikarprest i Oslo i 1982.

I 1984 ble han konsulent i Mellomkirkelig råd. Der var han konstituert generalsekretær fra 1987 til 1988.

Fra 1989 til 1993 var han direktør av Botswana Christian Council. Etter det var han tilbake i Mellomkirkelig råd som generalsekretær. Fra 1994 fram til han ble biskop var han generalsekretær i Kirkens Nødhjelp.

Joanna Martina Bauer

VL anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Den norske kirke