Kirke

– Terskelen for å be om ekstern hjelp i konflikter bør være lav

VARSLINGSSAKER: Pinsebevegelsens årsmøtekonferanse har vedtatt å opprette et kontrollutvalg, som skal vurdere kritikk mot behandling av varsler. Konflikt-ekspert Tormod Kleiven sier at en slik ordning i liten grad er etablert i andre kirkesamfunn.

Annonse
Annonse

Mer fra: Kirke