Kirke

Kommunene vil ikke ta over gravplasser etter forslag fra HEF

LIVSSYN: Human-Etisk Forbund ba i februar alle landets kommuner om å overta gravplassforvaltningen fra Den norske kirke. Fire svarte at de ville vurdere det, ingen har foreløpig vedtatt å gjennomføre det.

– Jeg forventet ikke et ras av positive svar, men jeg er glad for at noen kommuner har vurdert det, sier Lars-Petter Helgestad, politisk og internasjonal sjef i Human-Etisk Forbund (HEF).

I februar skreiv Vårt Land at HEF har sendt brev til ledelsen i alle landets kommuner. Oppfordring var tydelig: «(...) ta initiativ til et vedtak i kommunestyret der dere ber om å overta ansvaret for gravplassforvaltningen. Et slikt vedtak vil styrke likebehandlingen mellom innbyggerne, og gjøre deres kommune til en foregangskommune når det gjelder likebehandling av tro og livssyn», skriver HEF.

Til nå vet HEF om fire kommuner som har sagt at de vil se på det: Horten, Drammen, Volda og Asker. Av dem har de to sistnevnte allerede fattet endelig vedtak: Den norske kirke skal fortsette som gravplassmyndighet. De to andre kommunene har ikke formelt tatt stilling til sakene enda.

– Vi ønsker at Volda skal være en samskapingskommune. Vi vil gjerne samarbeide med andre sentrale aktører som næringsliv eller kirken og vi opplever at gravplassordningen vår fungerer godt, det sier Rune Sjurgard, kommunedirektør i Volda.

– HEF mener man bør la kommunen overta for å sikre likebehandling, uavhengig av tro og livssyn?

– Det blir ivaretatt i dag, så det er ikke et problem, mener Sjurgard.

Fra før er det fem kommuner der kommunen har overtatt gravplassmyndigheten fra DNK: Bærum, Vennesla, Modum, Sandefjord og Gjesdal.

Vi tar opp en prinsipiell innvending, men de kommunene vi har snakket med sier at deres viktigste perspektiv er det praktiske.

—  Lars-Petter Helgestad, politisk og internasjonal sjef i Human-Etisk Forbund (HEF).

Prinsipp versus praksis

– Dette er nok prosesser som kommer til å ta tid. Vi tror vi heller vil se at et par kommuner i året vil gjøre noe med dette, heller enn at alle gjør det med en gang, sier Helgestad i HEF, som påpeker at de ikke har full oversikt og at andre kommuner kan vurdere å gjøre endringer uten at de har fått det med seg.

– To av alle landets kommuner er ikke så mye? Kan det bety at mange er fornøyde med ordningen med at DNK står for gravplassforvaltningen?

– Jeg forstår at dette ikke er et brennende tema for kommunene. Vi tar opp en prinsipiell innvending, men de kommunene vi har snakket med sier at deres viktigste perspektiv er det praktiske: Fungerer ordningen i da? Blir det dyrere å gjøre en endring? Vi har forståelse for at kommunene har flere ting å ta hensyn til.

Spent på responsen

Trygve Jordheim, kommunikasjonsdirektør i KA, Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter, deler ikke HEF sin bekymring.

– Det er HEF som gjør dette til et spørsmål om likebehandling og nøytralitet, og vi er ikke med på det premisset. Det at ulike aktører leverer gode fellestjenester på vegne av det offentlige er en godt innarbeidet del av den norske samfunnsmodellen, slik vi for eksempel kjenner det fra helse- og omsorgssektoren. Jeg ser ingen prinsipielle grunner til at det ikke også skal gjelde for gravplasstjenester, og de umiddelbare signalene fra Kommune-Norge er at de heller ikke ser noen grunn til å endre på en velfungerende ordning.

Trygve Jordheim, kommunikasjonsdirektør i KA. Østenstad kirkegård i Asker.

Jordheim sier KA var spent på responsen etter HEF sitt brev, men at de ikke er overrasket over at det ikke foreløpig har utløst en stor bevegelse i landets kommuner.

– Er dere glade for at det ikke er flere som har sagt at de vil gjøre endringer?

– Vi er først og fremst opptatte av gode gravplasstjenester til hele befolkningen. Vi er fornøyde med at det ser ut som kommunene mener dagens gravplasstjenester er gode, og hvis det er kirka som står for det så er det kjempeflott. Vi ser ingen grunn til å endre på det.

– Betydning for andre samfunnsoppgaver

Kommunedirektør i Asker kommune, Lars Bjerke, ser ut til å dele Jordheims syn på saken i sitt saksframlegg til formannskapet i kommunen. Der skriver han: «Kommunedirektøren er opptatt av at fellestjenester som gravferd skal tilbys innbyggerne på en likeverdig måte, uten hensyn til tro- og livssyn. Dersom kommunen prinsipielt mener at det kun er det offentlige som nøytralt kan gi slike tjenester, bør man vurdere å søke om å overta gravferdsforvaltningen. Kommunedirektøren vil påpeke at et slikt prinsipielt standpunkt, kan få betydning også for andre samfunnsoppgaver, der kommunen samarbeider med og kjøper tjenester av verdibaserte virksomheter og andre ikke-offentlige aktører.»

Formannskapet vedtok at Asker kirkelige fellesråd skal fortsette som gravplassmyndighet i Asker.

Bakgrunnen for brevet som HEF sendte ut 8. februar i år, er den nye trossamfunnsloven som trådte i kraft 1. januar. Der åpner man for at kommuner kan be om å overta ansvaret for gravplassforvaltningen fra kirken. Før hadde de kirkelige fellesrådene en lovfestet rett til denne oppgaven, men kunne selv be kommunen om å overta. I den nye loven er normalordningen fremdeles at kirken har ansvaret for forvaltningen av gravplasser.

Les mer om mer disse temaene:

Marit Mjølsneset

Marit Mjølsneset

Marit Mjølsneset er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Kirke