Kirke

Kirkemøtet kan få færre representanter fra nord

KIRKEDEMOKRATI: Med dagens ordning er alle bispedømmene likt representert ved Kirkemøtet. Det kan det bli slutt på.

Kirkemøtet 2020, fredag.
Annonse
Annonse

Mer fra: Kirke