Kirke

Synes biskop Veiteberg tar for lett på ekteskapet

SAMLIVSETIKK: I biskop Kari Veitebergs ferske bok for ungdom avviser hun at ekteskapet er den eneste rette rammen for sex. Mens styrelederen for nettsiden guttogjente.no synes biskop tar for lett på ekteskapet, får hun skryt fra KFUK-KFUM.

– Jeg mener at det finnes gode argumenter for å vente med å ha sex til man er i rammen av et ekteskap, uansett verdensbilde og tro, sier Trond Sæthren.

Han er arbeidende styreleder i guttogjente.no, en nettside som tilbyr unge veiledning i spørsmål om sex og samliv ut fra det de omtaler som et «bibelsk og kristent livssyn».

I boken Store spørsmål – korte svar har biskop Kari Veiteberg samlet 59 av spørsmålene hun har fått fra ungdom etter at hun ble biskop i 2017. Et av spørsmålene biskopen svarer på, er om sex utenfor ekteskapet er synd. Mens kirken tradisjonelt har svart at seksuelt samliv bør skje innenfor ekteskapets ramme, vil ikke Veiteberg gi et så kategorisk svar.

– Om vi blir enig om å forstå synd som alt som truer livet og det som er godt, så er ikke sex utenfor ekteskapet synd. Sex utenfor ekteskapet kan selvsagt være synd, men ikke fordi det skjer utenfor ekteskapet, svarer biskopen i boka.

Bruker ikke ordet «synd»

Trond Sæthren har lest Veitebergs bok og synes biskopen gir mange gode svar på store spørsmål. Selv om guttogjente.no mener at ekteskapet er den eneste riktige rammen for seksuelt samliv, vil heller ikke Sæthren bruke ordet «synd» når han underviser for ungdom.

– Av kommunikasjonsgrunner har jeg sluttet å nevne sex og synd i samme setning når jeg snakker med unge. Vi må formidle det store bildet før vi snakker om synd, slik at de forstår hvorfor, sier han.

Han mener imidlertid at man gjør neste generasjon en bjørnetjeneste dersom man reduserer sex til noe som bare handler om kroppslig nytelse mellom kjærester eller venner. Her har kirken et ansvar for å mane til ansvarlighet, mener han.

– Jeg opplever ikke at biskopen reduserer sex til kun kropp. Men fra et klassisk bibelsk ståsted vil jeg si at sex berører kropp, sjel og ånd, og derfor er det svært viktig at dette beskyttes med den tryggeste rammen vi har rundt et samliv, nemlig ekteskapet, sier Sæthren.

Når biskopen ikke omtaler ekteskapet som den eneste rette rammen for sex, synes Sæthren at hun tar for lett på ekteskapet.

– Ekteskapet i bibelsk sammenheng er en pakt mellom to mennesker som overgir seg til hverandre for resten av livet. Samleiet er tradisjonelt en avgjørende del av paktsinngåelsen, og dermed blir det spesielt å hevde at det ikke spiller noen rolle om denne rammen er på plass eller ikke.

Kari Veiteberg

– Uforståelig og urealistisk

Generalsekretær Øystein Magelssen i KFUK-KFUM mener derimot at biskop Kari Veiteberg skal ha honnør for å gi ungdom forståelige og gode svar, også på spørsmål om seksualitet og samliv.

– Hun klarer på en klok og tillitsvekkende måte å formidle idealer og verdier som er viktigere å være bevisst enn ytre rammer og regler. Biskopen svarer på det tidløse behovet for veiledning, både om å utfolde egne begjær og ivareta andres sårbarhet, sier Magelssen.

Han tror den klassiske regelen om at sex er forbeholdt ektepar er uforståelig og urealistisk for de fleste unge i dag.

– Slik forholdene er i dag når det gjelder samlivsmønstre, prevensjon og moralforståelse, er dette en naturlig utvikling. Det positive i den klassiske moralregelen er at ekteskapet er en god institusjonell ramme for seksuelt samliv. Den vil verne og sikre gjensidighet, likeverd, trofasthet – gamle normer og idealer som gjør at en ikke blir utnyttet eller krenket, sier Magelssen, som tror de samme idealene er mulig å praktisere utenfor ekteskapets ramme.

– Vi er like sårbare i et ekteskap som vi er utenfor det, sier han.

Øystein Magelssen, KFUK-KFUM

Når biskopen svarer på unges spørsmål i boken, mener Magelssen at hun inviterer til en dypere forståelse av sex og samliv. Her fremholder hun at de gode normene og idealene er vesentlig å ivareta selv om institusjonen og rammene endrer seg, mener Magelssen.

– Det gjelder å være på vakt mot en type moralisme som er så ensidig opptatt av forbehold og rammer at unge gis et bundet og usunt forhold til egen og andres seksualitet og grenser.

– Må kunne utfordre

Slik Trond Sæthren ser det, går det å argumentere for at sex bør forbeholdes ekteskapet uten å bli moralistisk.

– Risikerer man å påføre mennesker skam dersom man formidler at sex utenfor ekteskapet ikke er greit?

Når man er i en lederposisjon er det fort gjort å påføre unge mennesker skam, og man må være bevisst måten man kommuniserer på. Men det blir også feil om kirken ikke skal kunne utfordre menneskers valg og livsstil ut fra den standarden Jesus setter for oss, sier Sæthren, som påpeker at Guds nåde og tilgivelse gjelder når man ikke lever opp til idealene som forkynnes.

Les mer om mer disse temaene:

Morten Marius Larsen

Morten Marius Larsen

Morten Marius Larsen er nyhetsleder på religionsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Kirke