Nyheter

Slik svarer biskopen på ungdoms spørsmål om helvete og sex utenfor ekteskapet

BOK: Som biskop har Kari Veiteberg blitt «grillet» av ungdom om alt fra Guds hensikt med å skape mygg til sex utenfor ekteskapet. Nå har hun samlet 59 spørsmål og svar i en bok.

– Den oppvoksende slekt går glipp av noe hvis de ikke oppdager at kirka ønsker å være der for dem. Som biskop kjenner jeg en forpliktelse til å ta unges tanker, erfaringer og spørsmål på alvor, sier biskop Kari Veiteberg.

Da Veiteberg i 2017 ble biskop for Oslo bispedømme, bestemte hun seg for å prioritere å møte ungdom. Istedenfor å ta ordet selv, ville hun gi ungdommene anledning til å stille henne spørsmål om tro og kirke. Nå har 59 av spørsmålene blitt samlet i boken Store spørsmål – korte svar.

– Hvis kirka skal være relevant for unge, må vi lytte til dem. Jeg tror Jesus er svaret, men det hjelper ikke hvis jeg ikke vet hva spørsmålene er, sier Veiteberg.

Dinosaurer og mygg

Så hva spør ungdom om i møte med en biskop? Veiteberg har både fått spørsmål om hun tror dinosaurer har eksistert, og om Guds hensikt med å skape mygg. Men også mer klassiske spørsmål, som hvordan Gud kan være kjærlig og allmektig når det skjer så mye vondt i verden.

– Hvilke spørsmål har gått igjen?

– Jeg fikk mange spørsmål om lidelse og ondskap. Og mange var nysgjerrige på meg som biskop, forholdet mitt til Bibelen og hva kirka synes om seksualitet.

Når ungdom spør om sex, vil Veiteberg vise forståelse for de unges erfaringer og samtidig hjelpe dem til etisk refleksjon.

– Jeg har hørt at mange unge får kunnskap om sex gjennom porno på nett. Hvis jeg skal bidra med noe, må det handle om grensesetting og å utvide forståelsen av hva seksualitet er, sier biskopen.

---

Kari Veiteberg

  • Kari Veiteberg (f. 1961) er norsk teolog og prest. Hun har vært biskop i Oslo siden 2017.
  • Veiteberg har skrevet flere bøker og har utdannelse innen teatervitenskap.
  • Nå er hun aktuell med boken Store spørsmål – korte svar. Boken er utgitt på Vårt Land forlag.

---

Sex utenfor ekteskapet

Et av spørsmålene biskopen svarer på, er om sex utenfor ekteskapet er synd. Mens kirken tradisjonelt har svart at seksuelt samliv bør skje innenfor ekteskapets ramme, vil ikke Veiteberg gi et så kategorisk svar.

– Om vi blir enig om å forstå synd som alt som truer livet og det som er godt, så er ikke sex utenfor ekteskapet synd. Sex utenfor ekteskapet kan selvsagt være synd, men ikke fordi det skjer utenfor ekteskapet, svarer biskopen i boka.

Hun er opptatt av at man først må definere både synd og sex før man kan svare skikkelig på spørsmålet. Som eksempler på synd, nevner hun grådighet, å ikke respektere grenser, destruksjon, vold.

– Det kan foregå både i og utenfor ekteskapet, skriver hun.

– De som argumenterer for å vente med sex vil ofte si at sex er sårbart og derfor bør skje innenfor ekteskapets ramme. Hva tenker du om det?

– Her er vi helt enige, det er sårbart og vi trenger trygge rammer. Men mange av de jeg snakker med har allerede hatt sex, og de kommer ikke til meg for å spørre om råd. Det viktige for meg er å kunne åpne for en samtale som gjør det mulig å bidra med etisk refleksjon og livshjelp.

For biskopen er det viktig å formidle at samtykke er en forutsetning for sex, og hun oppfordrer til å vente til man er klar og trygg.

Kari Veiteberg fotografert for Vårt Land Forlag ifb. med ny bok der hun besvarer spørsmål hun har fått fra ungdom

Avviser ikke helvetet

Mange av spørsmålene de unge stiller handler om hvordan Gud forholder seg til menneskers lidelse.

– Det forteller meg at livets alvor ikke bare merkes av voksne og gamle, men det er sterkt til stede hos 13-20-åringer. Da er det viktig for meg å ikke gi enkle svar, sier Veiteberg.

– Hva er du opptatt av når du svarer?

– Jeg er opptatt av at Gud lider med. På korset roper Jesus «Min Gud, hvorfor har du forlatt meg?». Det viser at Gud er medlidende. Dette uttrykker jeg på ulike måter til ungdommene. Jeg tror også at det er et håp og at livet seirer til slutt.

På spørsmål om Veiteberg tror noen kommer til helvete, svarer hun at det ligger i Guds hånd.

– Du avviser ikke at det finnes et helvete. Er du ikke redd for at ungdom skal bli skremt?

– Nei, men jeg tar både dem og meg selv på alvor når jeg sier at noen mennesker i dag opplever et helvete på jord. Hvis helvete også finnes som et liv etter døden, så håper jeg det er tomt. Men jeg kan ikke si at ingen kommer dit, fordi jeg ikke kan kikke Gud i kortene. Samtidig vil jeg ikke formidle et bilde av en hevngjerrig og straffende Gud – det gudsbildet har Jesus gjort opp med på korset.

Større åpenhet for tro

Et av de viktige temaene for Veiteberg i møte med ungdom, handler om rettferdighet og skjev fordeling mellom rike og fattige. I evangeliene snakker Jesus fem ganger så mye om økonomi som om sex og helvete til sammen, påpeker hun.

– Kirken har ropt høyt om sex gjennom historien. Det har vært lett for mannlige prester å sette begrensninger for kvinner og andre når det gjelder sex, og mer ubehagelig å snakke om rikdom fordi det rammet en selv. Men tiden hvor Vestens kirke tar lett på rikdom bør snart være forbi, sier Veiteberg.

En at erfaringene Veiteberg sitter igjen med etter alle møtene med ungdom, er at de har en større åpenhet for tro enn hennes egen generasjon.

– Mens mine jevnaldrende hadde behov for å ta avstand til kirken, opplever jeg at mange unge i kirken i dag ser opp til ungdomslederne og synes prester er helt ok.

– Hvordan er åpenheten til innholdet i troen?

– Man må begynne mer med «troens ABC» enn det man behøvde i min generasjon. Men det er et stort mangfold – mens noen ikke vet hva en salme eller bønn er, er det andre som mer fortrolige, sier hun.

Kari Veitebergs bok gis ut på Vårt Land forlag, som er en del av mediehuset Vårt Land.Les mer om mer disse temaene:

Morten Marius Larsen

Morten Marius Larsen

Morten Marius Larsen er nyhetsleder på religionsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter