Kirke

Klager til Riksantikvaren: Vil ikke betale for kirkeutgravingene

KOSTNADER: Kjelleren i Stavanger domkirke skal bli gjenstand for arkeologisk utgraving. Regningen tilfaller Stavanger kommune, men de vil ikke betale.

Stavanger kommune bruker over 300 millioner kroner på å restaurerere domkirken før byens 900-årsjubileum i 2025.

Samtidig som restaureringen foregår har Riksantikvaren vært innstilt på å starte arkeologiske utgravinger i krypkjelleren i bygget. Her er det påvist eldre funn som kan gi ny kunnskap om kirken og byens historie. Utgravingene er planlagt til 11,8 millioner kroner.

Den regningen er det ønsket at staten tar.

Sender klage til Riksantikvaren

Stavanger kirkelige fellesråd vil neste uke sende en klage på vedtaktet til Riksantikvaren. Det melder Stavanger Aftenblad.

– Vi er glade for at Riksantikvaren sier ja til en utgraving. Vi klager kun på delen av vedtaket som omhandler kostnadene, forteller kirkeverge i Stavanger domkirke Rune Skagestad til Aftenbladet.

Gruppeleder i Stavanger Venstre Jan Erik Søndeland, stiller seg bak klagen. Han mener det er urimelig å påføre kommunen kostnadene for utgravingene, i tillegg til restaureringsutgiftene.

– Stavanger er én av de få middelalderbyene i Norge som betaler hele rehabiliteringen av Domkirken selv, i motsetning til for eksempel Nidarosdomen i Trondheim som får alt dekket av staten, sier Søndeland til Aftenbladet.

Gruppeleder Dag Mossige i Arbeiderpartiet har tidligere uttalt til samme avis, at Riksantikvaren burde betale hele beløpet på utgravingen som en gave til byjubileet i 2025.

Står på sitt

I kulturminneloven skal i hovedsak tiltakshaver bære utgiftene ved en utgraving. Det finnes unntaksbestemmelser, men avdelingsdirektør hos Riksantikvaren Elisabeth Dahle ser ikke at det innbefatter dette tilfellet.

For at staten skal overta regningen er det et krav at kostnadene fremstår som uforholdsmessig store.

– Restaureringsarbeidet koster snaut 320 millioner kroner og utgravingene er planlagt til 11,8 millioner kroner. Det utgjør 4,2 prosent av totalsummen og vi mener det ikke fremstår som en uforholdsmessig andel, sier Elisabeth Dahle til Aftenbladet.

Stavanger domkirke er fra 1100-tallet og er det eldste stående domkirkebygget i Norge. Domkirken ble stengt i mai 2020 fordi det skal gjøres omfattende restaureringsarbeider innvending. Kirken er planlagt gjenåpnet til påsken 2023.

Jo Arne Hansen Marvik

Annonse
Annonse

Mer fra: Kirke