Kirke

Sunniva Gylver fikk kritikk for prestestreik-utspill. Nå beklager hun

PRESTESTREIK: «Jeg ser at jeg kunne vært klokere både hva gjelder timing og konkret innhold», skriver presteprofil Sunniva Gylver på Facebook.

«UNNSKYLD!» Slik starter Facebook-innlegget til Sunniva Gylver på Facebook. Bakteppet for beklagelsen hennes er et innlegg hun la ut på Facebook-siden sin i desember, som ble omtalt av Vårt Land.

I kjølvannet av utspillet hennes har hun fått mye og ulik respons – de fleste kommentarer svært kritiske, skriver hun i innlegget. Gylver påpeker at hun ble oppfattet som usolidarisk, selvopptatt og urettferdig, noe hun «selvfølgelig ikke ønsker å være».

«Dere som kjenner meg godt, vet at jeg har vært opptatt av kall og motkultur og problematisert det jeg har oppfattet som et økende lønns- og arbeidstidsfokus i tjue år, også da jeg selv var prest på laveste lønnsnivå.»

I løpet av romjula hun derfor «tenkt, bedt og sparret en del» om sitt eget utspill.

«Jeg ser at jeg kunne vært klokere både hva gjelder timing og konkret innhold. For de/dere som ble tatt ut i streik rett før jul og selv synes streik er problematisk men nødvendig, ble nok slike streikekritiske utspill som mitt del av belastningen», skriver hun.

---

Dette er streiken

  • Natt til 12. desember ble 21 ansatte i kirken tatt ut i streik.
  • Det skjedde etter brudd i forhandlingen mellom arbeidstakerorganisasjonene og arbeidsgiverforeningen KA.
  • 10 av 22 fagforeninger i kirkelig sektor valgte å bryte forhandlingene i hovedtariffoppgjøret i oktober.
  • Bakgrunnen for streiken er at avtalen om kompensasjon ved opphør av boplikt løper ut i september 2021.
  • Tirsdag 29. desember kom KA med et nytt tilbud til prestene.

---

Ser fram til samtale etter streiken

Gylver ønsker imidlertid debatten velkommen, men på et senere tidspunkt.

«Samtidig håper jeg at vi prester (og kommende prester) i etterkant av denne runden med streik kan ta opp den større samtalen i kollegafellesskapet, om utfordringen med prestetjenestens egenart også innenfor arbeidslivets og fagforeningens rammer. Det ser jeg fram til», skriver hun.

Det var et intervju med teolog Andreas Holm som ble utløsende for Gylvers uttalelser i desember. Til Vårt Land uttalte Holm at han er kritisk til at Presteforeningen har åpnet for streik som virkemiddel. Gylver delte lenken til intervjuet på Facebook-siden sin, og skrev:

«Jeg ønsker meg et samfunn med et velregulert arbeidsliv og sterke fagforeninger, men jeg ønsker ikke streikerett for oss prester og vil selv ikke delta i streik.»

Hun skrev videre at hun for å opptre ryddig kanskje må melde seg ut av Presteforeningen, og melde seg inn igjen i etterkant, så hun ikke risikerer å bli streikebryter.

Gylver skriver mandag kveld at hun burde visst at man ikke kan melde seg ut av en fagforening mens forhandlinger pågår. Hun skulle også «vært mer bevisst på at det der og da var begynnerlønn til nytilsatte prester som var i hovedfokus, ikke lønnsnivå og lønnsutvikling for prester generelt.»

Nytt tilbud til de streikende prestene

Tirsdag 29. desember kom KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter med et nytt tilbud til de streikende prestene. Tilbudet imøtekom blant annet prestenes viktigste krav i streiken.

Dagen etter kunne Inger-Marie Landfald hos Riksmekleren fortelle at partene ikke har avtalt et tidspunkt for nytt forhandlingsmøte. 10. januar er det uansett berammet et forhandlingsmøte, det er krav om et slikt møte 30. dager etter bruddet mellom partene.


Les mer om mer disse temaene:

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Kirke