Kirke

Kirkerådet fikk refs for «Skeiv sexhåndbok»: – Gjør bare jobben vår

DEN NORSKE KIRKE: Kirkerådsmedlem reagerer på «grove skildringer» og BDSM i sexhåndbok i kirkens ressursbank . – Vi har fått i oppdrag å speile ulike syn, svarer Kristin Gunleiksrud Raaum.

– Dette handler om å gi kirkelige medarbeidere tilgang på et bredt spekter av ressurser om kjønn og seksualitet, sier kirkerådsleder Kristin Gunleiksrud Raaum.

Slik svarer hun på kritikken som kirkerådsmedlem for Stavanger bispedømme, Therese Egebakken, kom med i et innlegg i mandagens Vårt Land.

Kritisk til grove skildringer

Egebakken hadde oppdaget at Skeiv Sexhåndbok var inkludert i ressursbanken Den norske kirke stiller til rådighet for menighetene. Nå ville hun ha svar:

«Stiller kirken seg virkelig bak Skeiv Sexhåndbok

Hun utdyper overfor Vårt Land:

– Jeg mener det er oppsiktsvekkende at kirken har publisert den håndboken som en ressurs på sine nettsider. Jeg lurer veldig på om de som har publisert den også har lest gjennom alt innholdet og tenker at den bare inneholder ok ting, sier hun.

Spør hvordan kirken forsvarer BDSM

Egebakken mener Skeiv Ungdoms håndbok går langt mer detaljert til verks i å gi råd om ulike typer samleie enn en vanlig naturfagsbok i ungdomsskolen.

Hun spør hvordan kirken forsvarer innhold om BDSM, «grove skildringer i teksten» og at den «svært liberale» organisasjonen FRI oppgis som en kilde til relevant info.

Raaum: Hensikten er å gi oversikt

– Denne ressursbanken er laget for kirkelige medarbeidere. Seksualitet og samliv er et av mange tema i den. Hensikten er å gi dem en bred oversikt over ulike syn på kjønn og seksualitet, svarer Kristin Gunleiksrud Raaum.

Det er en avdeling i Kirkerådet som har laget nettsiden. Kirkerådslederen kaller ressursbanken for en oppfølging av et vedtak fra Ungdommens kirkemøte i 2018.

Vedtaket slo fast at all undervisning må være åpen om spørsmål om kjønn og seksualitet på en måte som ivaretar seksuelle minoriteter og det at kirken lever med to syn på ekteskapet.

– Derfor lenker ressursbanken til organisasjoner med ulike syn, som har ressurser på området, sier Raaum.

---

Kirkerådet

  • Kirkerådet er Den norske kirkes «regjering» og velges av Kirkemøtet for en periode på fire år.
  • Det har 17 medlemmer – elleve vanlige kirkemedlemmer, fire prester, én kirkelig ansatt (som ikke er prest) og preses (sjefsbiskopen).
  • Kirkerådet har også et sekretariat.
  • Kilde: kirken.no

---

Egebakken: Hvem er samlivet tenkt for?

Therese Egebakken understreker i sitt innlegg at det er naturlig at folkekirken tilbyr ressursmateriell til menighetene også om skeives seksualitet og samliv.

Hennes anliggende er snarere hvor Den norske kirke skal trekke grensen i spørsmål om sex og samliv – all den tid ressursbanken er en «nettside som kan brukes av menigheter i arbeidet med for eksempel barn og unge».

– Spørsmålet er: Hvem er det samlivet egentlig tenkt for? Jeg håper vi i kirken er enige om at det intime samlivet er for kun to personer. Så kan man være uenige om hvorvidt det er forbeholdt mann og kvinne, sier hun.

Håper håndboken fjernes

«Det finnes ikke argumenter eller bibelvers som legitimerer BDSM og jeg tviler veldig på at Gud mente at samlivet mellom oss mennesker skulle inneholde alt som skildres i Skeiv sexhåndbok», skriver hun i innlegget.

– Poenget mitt er ikke å peke på hva folk skal og ikke skal gjøre i sine privatliv, men det kommer fram ting i håndboken jeg regner med at kirken ikke stiller seg bak. Og som ikke er i tråd med Bibelen, sier hun til Vårt Land og legger til:

– Jeg håper resultatet blir at håndboken fjernes og at vi på sikt kan lage en egen håndbok, hvor Bibelens syn på samlivet kommer frem.

– Ikke relevant hva vi selv synes

Egebakken spør om Den norske kirke støtter alt innholdet i Skeiv sexhåndbok? Og om hvordan kirken eventuelt forsvarer BDSM?

– Hva vi selv synes om det har ikke vært et relevant spørsmål for oss. Spørsmålet har vært hvilke organisasjoner som kan bidra til et bredt tilfang av ressurser for kirkens medarbeidere, svarer Kristin Gunleiksrud Raaum.

Kirkerådslederen understreker at Den norske kirke «hele tiden jobber for trygge rom og møteplasser» hvor man kan diskutere grensesetting og hva som er rett.

– Kirkerådet gjør bare jobben sin

På spørsmål om det da blir opp til de lavere nivåene i kirken å bestemme hva de ønsker å formidle lokalt, viser Raaum til vedtaket fra Ungdommens kirkemøte i 2018 og et vedtak fra Kirkemøtet i 2016.

Også sistnevnte sa at ulike syn skal komme til uttrykk i blant annet undervisning, forklarer hun

– Kirkerådet har slik sett bare gjort jobben sin. Det er ulike syn på disse spørsmålene i samfunnet. Sånn er det også i Den norske kirke. At vi debatterer seksualitet nå er bra, for det var altfor lite diskusjon før, sier Raaum.

Andreas W. H. Lindvåg

Andreas W. H. Lindvåg

Andreas W. H. Lindvåg er politisk reporter i nyhetsavdelingen i Vårt Land.

Eira Lie Jor

Eira Lie Jor

Vårt Land anbefaler

1

1

Mer fra: Kirke