Kirke

Helsedirektoratet har konkludert: Du får synge «Deilig er jorden» til jul, men med restriksjoner

SMITTEVERN: I land med hardt smittetrykk er sang i kirkene blitt forbudt. Nå har en nyopprettet gruppe vurdert salmesang i norske kirker. Du får synge salmer i kirken, men med restriksjoner.

– De nye anbefalingene gir ytterligere innskrenkninger i hvor mange vi kan få plass til i kirken. En jul uten at du synger er utenkelig, sier kirkerådsdirektør Ingrid Vad Nilsen.

Flere steder utenlands er det blitt forbudt å synge i kirkene under pandemien. Får norske kirkegjengere lov til å synge «Deilig er jorden» til jul? spurte Vårt Land 20. november.

Forrige uke sto blant annet allsangen i norske kirker på agendaen i en nyopprettet gruppe. Gruppen, som består av representanter fra tros- og livssynssektoren, Barne- og familiedepartementet og Helsedirektoratet, har jobbet for å utarbeide klare anbefalinger knyttet til bruk av kirkene.

De har nå konkludert: Du får synge salmer i kirken, men det anbefales to meter avstand mellom personer som ikke bor sammen. Det går fram av det ferske ressursnotatet «Smittevern jul og advent 2020» (ekstern lenke), som KA og Kirkerådet har utarbeidet etter møter med Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Barne- og familiedepartementet.

Dermed er det altså ikke lengre tilstrekkelig med én meter avstand under gudstjenester, med mindre man dropper salmesang.

---

Avstand julesang

Alle til stede skal kunne holde minst en meters avstand til de man ikke bor sammen med under hele arrangementet.

Ved salmesang anbefales 2 meter avstand mellom personer som ikke bor sammen.

Barnekor som ellers øver sammen og profesjonelle kor/musikere er unntatt fra avstandsregel.

Deltakere i samme barneskole-/barnehagekohort er unntatt fra avstandsregelen. Hvis to eller flere kohorter er i kirken samtidig, skal avstanden mellom to kohorter være 2 meter.

Deltakere fra ungdomsskole/videregående skole er ikke unntatt avstandsregelen. Disse skal holde minst en meter avstand i alle retninger.

Kilde: Den norske kirke.

---

Barnekor unntatt regelen

To meters-regelen vil altså kunne gi ytterligere innskrenkninger i antall gudstjenestedeltakere, mener kirkerådsdirektøren. I dag kan kirker med benker og ikke-fastmonterte seter ha maksimalt 50 personer til stede.

– Samtidig er det nødvendigvis ikke veldig vanskelig å holde to meter avstand. I kirkene bruker man stort sett annen hver benk – og det er ikke langt unna to meter, for å si det sånn, sier Vad Nilsen.

I notatet fra KA og Kirkerådet går det videre fram at barnekor som ellers øver sammen og profesjonelle kor og musikere er unntatt fra avstandsregelen på to meter når de opptrer.

Voksne amatørkor bør derimot holde to meter avstand foran og bak, samt 1,5 meter avstand til siden.

«Kor og musikere bør for øvrig følge veiledere og avstandsregler utarbeidet av Norsk musikkråd og Koralliansens supplement til denne», heter det i notatet.

– Videre har vi fått lov til å ikke telle med kor og musikere i deltakerantallet på 50, dersom de ikke blandes med øvrige deltakere og holder minst to meter avstand til andre deltakere. Men hvis et barnekor, hvor barna ellers sitter sammen med foresatt i benkene, skal synge en sang – må de telle med, opplyser kirkerådsdirektøren.

Åpner for kirkevandringer

Onsdag kunne barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) meddele hvordan han vil redde kirkejula. Framover vil «kirkevandringer» være mulig for kirkene å arrangere som et alternativ til de tradisjonelle julegudstjenestene, kunne Ropstad og kirkerådsdirektøren fortelle i et videointervju med Vårt Land.

– Med dagens regler måtte vi ha tatt inn 50 personer i kirken, så tømt kirkerommet igjen, og så fått inn 50 nye. Det betyr mye for oss at vi kan ha jevn en strøm av mennesker som går gjennom kirken og lytte til korsang, orgelmusikk og få opplest juleevangeliet, sa Vad Nilsen.

Kirkevandringen forutsetter at det er maksimalt 50 deltakere til stede i kirkerommet. Det må også være én meter mellom dem. I tillegg må deltakerne som kommer inn og ut av kirken registreres.

– Jeg tror det betyr mye for mange å bare få komme inn i kirken på julaften for å få litt korsang, kanskje velsignelsen og en preken, sa Ropstad.

Les mer om mer disse temaene:

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Kirke