Kirke

Usikkerhet rundt skolegudstjenester

Domprost Fred Henry Berg i Kristiansand forteller at de ikke avlyser skolegudstjenester foreløpig. – Men det blir vanskelig for både oss og skolene med dagens restriksjoner, sier han.

Fra en skolegudstjeneste i Østenstad kirke.
Annonse
Annonse

Mer fra: Kirke