Kirke

Likestillingsombudet: – Uakseptabelt hvis mange ikke kjenner seg trygge på jobb i kirken

– Disse funnene er nedslående, men dessverre ikke overraskende, sier Likestillings- og diskrimineringsombudet om den ferske rapporten som viser at over at én av fem kirkeansatte med LHBT-identitet opplever diskriminering.

– Det er fint at det overordnede bildet av situasjonen for ansatte med LHBT-identitet er positivt, men det er helt uakseptabelt hvis mange ikke kjenner seg trygge på jobb eller føler seg tvunget til å holde deler av sin identitet skjult. Disse funnene er nedslående, men dessverre ikke overraskende, sier likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm.

Bare halvparten av ansatte i Den norske kirke har fortalt om sin LHBT-identitet. Én av fire opplever ikke at det er naturlig å ta med partneren sin i jobbsammenheng. Det viser den ferske rapporten «Å være en sak LHBT+: holdninger og arbeidsmiljø i kirken», som Vårt Land først omtalte i dag. LHBT+ er en samlebetegnelse for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner.

Rapporten som er bestilt av Kirkerådet kartlegger blant annet arbeidsforholdene for ansatte i Den norske kirke (DNK) med LHBT-identitet. Den er utarbeidet i samarbeid mellom Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning (Kifo) og Forskningsstiftelsen Fafo.

Ble fratatt oppgaver etter ansettelse

I arbeidet med rapporten har forskerne også fått historier om «klare brudd på arbeidsmiljølovgivningen».

– DNK har lov til å diskriminere ved ansettelse, men man har ikke lov til å diskriminere når en person har blitt ansatt. Vi har hørt historier om folk som ble fratatt oppgaver etter ansettelse på grunn av sin legning, forteller Olav Elgvin, doktorgradsstipendiat ved Fafo og medforfatter av rapporten.

Likestillings- og diskrimineringsombudet understreker at de ikke kjenner til disse enkelthistoriene, dermed blir det vanskelig for henne å kommentere dem. Men overordnet påpeker hun at Den norske kirke som arbeidsgiver har en lovbestemt plikt til å forebygge trakassering på grunn av seksuell orientering. De må også jobbe aktivt, målrettet og planmessig for likestilling og mot slik diskriminering og trakassering.

– Vi regner med at Den norske kirke vil legge denne forskningen til grunn i sitt likestillingsarbeid for å sikre trygge og gode arbeidsforhold for sine medarbeidere med LHBT-identitet. Vi vil også berømme Kirkerådet for å ha bestilt rapporten, sier Bjurstrøm.

Gir kirken ros

Også tros- og livssynsminister Kjell Ingolf Ropstad roser Den norske kirke for å bestille rapporten om LHBT-holdninger og arbeidsmiljø i kirken.

– Det er viktig at alle ansatte har det bra på jobb. Ingen skal oppleve et arbeidsmiljø med negative holdninger og diskriminering. Rapporten gir Den norske kirke mulighet til å ta tak i dette, sier han.

Les mer om rapporten:

Ny LHBT-rapport: Forteller om brudd på arbeidsmiljøloven

Dette sa Rauum på lanseringen: – Det gjør vondt å lese rapporten

---

«Å være en sak»

  • Det fulle navnet på rapporten er: «Å være en sak – LHBT+: holdninger og arbeidsmiljø i kirken».
  • Rapporten kartlegger blant annet arbeidsforholdene for ansatte i kirken med LHBT+-identitet.
  • Det er 1801 respondenter i undersøkelsen. 120 av dem anser seg selv som LHBT+.
  • Rapporten er utarbeidet i samarbeid mellom Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning (Kifo) og Forskningsstiftelsen Fafo.

---

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

Mattis C. O. Vaaland

Vårt Land anbefaler

1

1

Mer fra: Kirke