Kirke

Ny LHBT-rapport: Forteller om brudd på arbeidsmiljøloven

Bare halvparten av ansatte i Den norske kirke har fortalt om sin LHBT-identitet, viser fersk rapport. Én av fire opplever ikke at det er naturlig å ta med partneren sin i jobbsammenheng.

– Det er alvorlig, men ikke overraskende, at én av fem ansatte med LHBT-identitet i Den norske kirke har opplevd diskriminering. Dette bør ikke kirken være seg bekjent av, sier Gard Sandaker-Nielsen, leder i Åpen folkekirke.

###

I dag presenteres rapporten «Å være en sak – LHBT+: holdninger og arbeidsmiljø i kirken». LHBT+ er en samlebetegnelse for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner.

Rapporten som er bestilt av Kirkerådet kartlegger blant annet arbeidsforholdene for ansatte i Den norske kirke (DNK) med LHBT-identitet. Den er utarbeidet i samarbeid mellom Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning (Kifo) og Forskningsstiftelsen Fafo.

Har opplevd diskriminering og forskjellsbehandling

Ifølge forskerne har hver femte LHBT-respondent opplevd diskriminering eller forskjellsbehandling på arbeidsplassen sin. I tillegg har én av ti svart «vet ikke».

– Det overordnede bildet av situasjonen for ansatte med LHBT-identitet er positivt, men andelen som har opplevd diskriminering er substansiell. Mange kan også oppleve en frykt for å bli forskjellsbehandlet eller diskriminert, sier Edvard Nergård Larsen, forsker ved Kifo.

Han tror at frykten for diskriminering kan være én av flere forklaringer på at 22,5 prosent av respondentene ikke er åpne om sin seksuelle identitet på arbeidsplassen. Bare halvparten har fortalt om sin LHBT- identitet til nærmeste leder, viser undersøkelsen. Én av fire opplever det heller ikke som naturlig å ta med partneren sin i jobbsammenheng.

– Mange frykter å bli behandlet annerledes dersom de er åpne, forklarer Larsen.

Kan sitte med en opplevelse av utenforskap

Rapporten er basert på både en kvantitativ og en kvalitativ undersøkelse. I den kvantitative undersøkelsen svarer nesten halvparten at den offentlige debatten om LHBT+ i DNK er anstrengende å forholde seg til.

Dette kan føre til at også personer som ikke har opplevd direkte diskriminering, kan sitte med en opplevelse av utenforskap, ifølge Larsen.

– Opplevelsen av å være en sak og tilhøre en gruppe som blir diskutert i offentligheten kan oppleves som belastende for mange. Dette er hovedbildet i rapporten, og man ser det går igjen både i det kvantitative og kvalitative materialet, sier Larsen.

Fare for å havne i en avmaktssituasjon

Han mener samtidig det er interessant at da Kirkemøtet åpnet for to syn i 2015, så mange på det som et tegn på mer toleranse og inkludering i DNK.

– Men samtidig ser man i undersøkelsen at når vi spør om hvorvidt de er enig i påstanden om det er positivt at man tillater to syn er de med LHBT-identitet mindre tilbøyelige til å være menige med det.

«Kirkens policy med to legitime teologiske syn er et kompromiss. Det er en fare for at enkelte ansatte i kirken med LHBT-identitet opplever en avmaktssituasjon som gjør denne typen kompromisser belastende», står det i rapporten.

Historier om brudd på arbeidsmiljølovgivningen

Det slås også fast at diskrimineringen oftere er knyttet til brukere av kirken og frivillige, enn til ledere og kollegaer. LHBT-gruppene opplever samtidig systematisk lavere trivsel og medvirkning, enn majoriteten av de ansatte.

Forskerne har også fått historier om «klare brudd på arbeidsmiljølovgivningen»:

– DNK har lov til å diskriminere ved ansettelse, men man har ikke lov til å diskriminere når en person har blitt ansatt. Vi har hørt historier om folk som ble fratatt oppgaver etter ansettelse på grunn av sin legning, forteller Olav Elgvin, doktorgradsstipendiat ved Fafo og medforfatter av rapporten.

Den norske kirke må følge opp

Funnene får Åpen folkekirke-leder Sandaker-Nielsen til å reagere.

– Jeg forventer at tiden for diskriminering i kirken snart er over, og at vi kan begynne å likebehandle alle ansatte og frivillige i alle landets menigheter, sier han.

Han sier at Åpen folkekirke jobber for at kirken skal slutte å diskriminere, og behandle og anerkjenne ansatte med LHBT-identitet på lik linje med alle andre arbeidstakere.

– Det er klart det sliter på å være en «sak», og at det er utfordrende å leve med ulike syn i kirken på sin egen person og evne til å elske. Nå har vi som arbeidsgivere i kirken fått viktige tilbakemeldinger som må følges opp.

Sandaker-Nielsen oppfordrer alle kirkelige arbeidsgivere til å sette seg inn i rapporten og diskutere hvordan den best bør følges opp.

– Endelig har vi fått oppdatert kunnskap om holdninger til LHBT og situasjonen til ansatte med LHBT-identitet i Den norske kirke. Det er nødvendig for å vite hva vi bør gjøre framover.

Les mer om LHBT i Den norske kirke:

Skeivt Kristent Nettverk innfører retningslinjer for «trygge kirker»-liste

Sofie Braut reagerer på liste over «trygge kirker» for skeive

Gard Sandaker-Nielsen mener at Dnk må slutte å diskriminere lesbiske og homofile

---

«Å være en sak»

  • Det fulle navnet på rapporter er: «Å være en sak – LHBT+: holdninger og arbeidsmiljø i kirken».
  • Rapporten kartlegger blant annet arbeidsforholdene for ansatte i kirken med LHBT+-identitet.
  • Det er 1801 respondenter i undersøkelsen. 120 av dem anser seg selv som LHBT+.
  • Rapporten er utarbeidet i samarbeid mellom KIFO- Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning og Forskningsstiftelsen Fafo.

---

Les mer om mer disse temaene:

Mattis C. O. Vaaland

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Kirke