Kirke

Kjøpesenter og politi roser kirkens tilbud

Hvis du blir tatt for butikktyveri på Sandvika Storsenter, får du tilbud om samtale med «13-20», et tiltak i regi av Den norske kirke i Bærum.

Hvert år får omtrent 150 ungdommer oppfølging gjennom samtaletilbudet 13-20, et tiltak som er rettet mot ungdom som sliter.

– Vi skulle jo egentlig ønske at vi ikke trengtes, men behovet er åpenbart til stede, sier faglig ansvarlig Mariann Solberg Lindtjørn.

Hun er en av fire ansatte i 13-20, som i 2019 hadde over 2000 samtaler med unge mennesker. I tillegg til de som fanges opp gjennom Sandvika Storsenter, kommer de i kontakt med ungdom gjennom politiet, barnevernet, BUP og helsevesenet. Flere og flere ungdommer tar også kontakt på egenhånd.

Forrige uke feiret 13-20 sitt ti års-jubileum. De får skryt av både politi og kjøpesenter.

LES OGSÅ: Etter 40 år som prest i Den norske kyrkja er Svein Kvamsdal på veg til katolsk ordinasjon.

Kommunale midler

Samtaletilbudet har blitt en fast del av det forebyggende tilbudet for ungdom i Bærum, og kommunen stiller opp med midler.

– Vi hadde ikke greid oss uten den kommunale støtten, sier Lindtjørn.

Hun forteller at samtalene med ungdommene gjerne varer over tid.

– Noen av dem har vi fulgt opp over mer enn 5 år.

Tidlig inngikk de et samarbeid med Sandvika Storsenter.

– Kjøpesenteret har en del tyveritilfeller. Når noen tas for tyveri, blir politiet automatisk koblet inn. Men allerede i møte med vekterne på stedet får ungdommene, i samråd med foreldrene, tilbud om å inngå en frivillig kontrakt på 2-5 samtaler med oss i 13-20 – og mange sier ja, forteller Lindtjørn.

– Siste samtale ender opp med at vi sammen oppsøker butikksjefene de har stjålet fra og vekterne som i sin tid avslørte butikktyveriet, forteller hun.

Mariann Solberg Lindtjørn er faglig ansvarlig for samtaletilbudet 13-20 i Bærum.
Mariann Solberg Lindtjørn er faglig ansvarlig for samtaletilbudet 13-20 i Bærum. Foto: Tuva Skare.

Ungdommene får mulighet til å be om unnskyldning

I samtalene får ungdommene mulighet til å be om unnskyldning og si noe om hva de har lært.

– De blir anerkjent av både butikksjefene og vekterne for sitt mot og for at de har gjennomført kontrakten. Flere av ungdommene velger å fortsette i samtaler hos 13-20 etter endt kontrakt, sier Lindtjørn.

Hun var med på å starte 13-20 for ti år siden.

– Helt i begynnelsen kartla vi behovet. Jeg hadde jobbet med ungdom i utekontakten og spurte hva de selv mente trengtes av tilbud. Svaret var ganske enkelt: De ønsket seg «trygge voksne med tid til å prate». Vi brukte ungdommene aktivt for å tilrettelegge det diakonale tilbudet, forteller Lindtjørn.

13-20 etablerte tidlig kontakt med offentlige og andre aktører som jobbet for ungdom i Bærum. En tverrfaglig ressursgruppe ble opprettet, og gruppen møtes fortsatt ved behov.

Samtaletilbudet 13-20 i Den norske kirke i Bærum har fire ansatte. Fra venstre: Mariann Solberg Lindtjørn, faglig ansvarlig, og ungdomsdiakonene Liv Hilde Myrset Briså, Jon Olav Berg Hjelde og Ida Therese Rygge Vesteraas.
Samtaletilbudet 13-20 i Den norske kirke i Bærum har fire ansatte. Fra venstre: Mariann Solberg Lindtjørn, faglig ansvarlig, og ungdomsdiakonene Liv Hilde Myrset Briså, Jon Olav Berg Hjelde og Ida Therese Rygge Vesteraas. Foto: Tuva Skare.

Fordømmer ikke

Flere av ungdommene forteller om positivt utbytte av samtaleprosjektet, sier Lindtjørn.

– De opplever oss som «passe annerledes». Vi fordømmer ikke og stiller ingen diagnoser. De unge opplever at de kan være seg selv, at de blir møtt av mennesker som tar seg tid og som bryr seg, sier hun.

– Mange beskriver oss som en slags venn, selv om de vet at vi er på jobb. Det må bety at det føles trygt, sier Lindtjørn.

Når det gjelder de som har tyverikontrakt, uttrykker mange at de har tatt lærdom etter å ha blitt tatt for å stjele, i møtet med politiet og samtalene med oss.

– Jeg vet bare om et par eksempler der ungdommene er tatt for flere tyveritilfeller, sier hun.

Forebyggende politiarbeid

Ole Magnus Jensen er leder for avsnitt for kriminalforebygging, enhet vest i Oslo politidistrikt. Politiet har hatt kontakt med 13-20 siden starten.

– Dette er et lavterskeltilbud som over tid har vist seg å ha sin berettigelse. De treffer en nisje som politi og andre instanser ikke kan følge opp på samme vis. I mange tilfeller har 13-20 tid til å følge opp ungdommene og komme litt dypere inn i de bakenforliggende forholdene som ofte er årsaken til de kriminelle handlingene, sier Jensen.

Politi Ole Magnus Jensen. Foto: Tuva Skare.
Politi Ole Magnus Jensen er glad for arbeidet som gjøres i samtaletilbudet 13-20. Foto: Tuva Skare.

Sosialfaglig kompetanse

Han forteller at tilbudet avlaster politiet og butikkeierne, som har begrensede ressurser til å følge opp ungdommene.

– Etter hvert vet vi at 13-20 har god sosialfaglig kompetanse, og vi er blitt trygge på at dette arbeidet ikke har innslag av forkynnelse, noe som er en forutsetning, sier Jensen.

Det hender at politiet anbefaler tilbudet til ungdom de kommer i kontakt med.

– Ofte er et butikktyveri et symptom på at de sliter med grunnleggende oppfølging ellers. Et lite, bagatellmessig kriminelt forhold kan for noen bli et positivt vendepunkt, bare ved at de møter politiet eller får oppfølging av folkene i 13-20. Vi hører positive tilbakemeldinger fra tenåringer som opplever at de har fått god hjelp gjennom tilbudet, forteller Jensen.

Sandvika Storsenter

Senterdirektør Kathrine Ingerø har gode erfaringer med samarbeidet med 13-20.

– Jeg er imponert over varmen og engasjementet de møter ungdommene med. På 10-årsmarkeringen for 13-20 reiste en ung jente seg spontant for å uttrykke sin takknemlighet. Hun sa at «uten dette opplegget ville jeg aldri vært der jeg er i dag». Det var troverdig og rørende, og det viser at tilbudet faktisk hjelper unge som sliter, sier Ingerø.

Senterdirektør for Sandvika storsenter, Kathrine Ingerø, politi Ole Magnus Jensen, og Mariann Solberg Lindtjørn fra kirken/13-20. Foto: Tuva Skare.
Senterdirektør for Sandvika storsenter, Kathrine Ingerø, politi Ole Magnus Jensen, og Mariann Solberg Lindtjørn fra kirken/13-20. Foto: Tuva Skare.

Spesialisert diakoni

Biskop Kari Veiteberg var også til stede på 10-årsmarkeringen for 13-20 i Bærum.

– Jeg er veldig glad for det viktige arbeidet de gjør gjennom sitt spesialiserte diakoniprosjekt. Det gjør meg stolt å se hva de får til gjennom relasjonsbygging og tillitskapende arbeid i møte med unge mennesker, sier hun.

Oslo bispedømme satser på et tilsvarende prosjekt i Groruddalen, men støtten til prosjektet fra Oslo kommune ble nylig strøket fra budsjettet.

– Politikerne vet ikke alltid hvor mye kompetanse kirken sitter på. Nå bør Oslo-politikerne se til Bærum og ta lærdom av hva de har fått til av tillitskapende relasjonsbygging med stor faglig tyngde. Dette utgjør en forskjell for mange unge mennesker, sier Oslo-biskopen som forteller at bispedømmet fortsatt satser på et 13-20-prosjekt i Groruddalen, sier Veiteberg.

LES OGSÅ:

---

13 – 20

  • 13-20 er et diakonalt, forebyggende samtaletilbud for ungdom i Bærum i regi av Den norske kirke. Det finnes også i Bergen, Ullensaker og Groruddalen.
  • Tilbudet er gratis. 13-20 holder også kurs og rådgivning for frivillige og ansatte i kirken, og for kommuneansatte.
  • 13-20 oppsøker alle de 10 konfirmantleirene i Bærums-menighetene.
  • Anonyme spørsmål kan sendes til nettsiden 13-20.no

---

Les mer om mer disse temaene:

Lars O. Flydal

Lars O. Flydal

Lars O. Flydal har i mange år vært journalist og fotograf i Vårt Land, og har dekket både kultur- og kirkeliv.

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Kirke