Kirke

Flere ønsker ordinasjonsnekt for motstandere av kvinnelige prester: – En kvinne skal ikke vike plass fordi hun er kvinne

Det finnes ingen oversikt over hvor mange prester i Den norske kirke som ikke vil samarbeide med kvinner. Samtidig fastslår preses at ingen biskoper godtar «demonstrasjon» mot kvinnelige kolleger.

«Ingen prest bør kunne reservere seg mot å samarbeide med andre prester. Da kan man ikke være prest i Den norske kirke».

Det skrev Stig Lægdene, domprost i Tromsø, i et debattinnlegg tidligere denne måneden. Han mener Den norske kirke (Dnk) «legitimerer kvinnediskriminering» og at Dnk opprettholder strukturer som gjør det mulig å reservere seg mot å samarbeide med kvinnelige prester.

Flere har etterlyst en prinsipiell klargjøring fra Dnk i etterkant av innlegget. Blant annet skrev teolog Gyrid Gunnes i Klassekampen at det må bli slutt på det hun opplever er en privilegering av menns samvittighet fremfor kvinners rett til å jobbe som prester.

Ingen formell rett til å reservere seg mot samarbeid

Preses Olav Fykse Tveit sier det ikke finnes noen formell reservasjonsrett mot å samarbeide med kvinnelige prester i Dnk.

– Men det finnes en kollegial «gentlemans agreement», de såkalte «kjørereglene» utviklet av Presteforeningen, forteller Fykse Tveit.

«Kjørereglene» ble formulert på 1970-tallet, og beskriver hvordan et prestekollegium kan navigere i problemstillinger der mannlige prester ikke ønsker alterfelleskap med kvinner. Kjørereglene går langt i å imøtegå mannens samvittighet.

– Men dette har ingen status som reglement i Den norske kirke. Det vil ikke godtas at en kvinne skal vike plass fordi hun er kvinne. Ingen av biskopene aksepterer det, så langt jeg kjenner til.

Lik praksis som i Sverige

Siden 1993 har det ikke vært mulig å bli ordinert til prestetjeneste i Svenska kyrkan dersom man ikke ville samarbeide med kvinnelige prestekolleger. Fykse Tveit sier at det i praksis er svært likt i Den norske kirke.

– Likestillingslovens prinsipper gjelder i ansettelsesprosessen. Spørsmålet som reises nå synes å være om noen kan nektes ordinasjon på grunnlag av sine meninger i dette spørsmålet. Så langt har ikke det vært holdingen her til lands, men man godtar ikke en holdning som innebærer demonstrasjon mot kollegene som er kvinner.

– Hvor mange prester er det som ikke ønsker å samarbeide med kvinnelige prester?

– Jeg tror ikke det finnes noen oversikt over det, men bispekollegaene sier at det er ganske få. Og dette spørsmålet viser problematikken: Snakker vi om å ha en mening som er kritisk til kvinners prestetjeneste, eller om aktivt å motsette seg samarbeid?

Fykse Tveit forteller at kvinneprestmotstand og ordinasjonsnekt vil bli diskutert på Bispemøtet i oktober.

Dilemma mellom kjønnsmangfold og meningsmangfold

Liv Arnhild Romsaas er leder for Norsk kvinnelig teologforening. Hun benevner ordinasjonsnekt som et «dilemma». Ifølge henne bør det være rom for ulike teologiske meninger, samtidig som Dnk skal ha prester av ulike kjønn.

– Det krever at vi prester samarbeider med hverandre. Men en ordinasjonsnekt vil gå i samme grøft som kvinneprestmotstandernes meninger. Ved å forby enkeltes meninger, begrenser vi mangfoldet. Det er et dilemma mellom det å være åpen for mangfold, og faktumet at vi likevel må jobbe sammen. Kirka skal være en arbeidsplass hvor kvinnelige prester både har lik rett og er like ønsket i tjeneste som mannlige, sier hun.

Romsaas ønsker heller å rette søkelys mot kjønnsdiskriminerende holdninger i kirkens sosiale virkelighet. Hun forteller at det er ulike forventinger til prester av ulikt kjønn, som at kvinner skal være diakonale sjelesørgere, mens menn skal være faglig sterke ledere. Dette kan gjenspeiles i den høye andelen kvinnelige prester som sykemelder seg og slutter som prester, mener Romsaas.

– Det er holdninger i kirken som nedvurderer kvinnelige prester. Én ting er teologi og samvittighet. Det er en diskusjon hvor man aldri vil bli enige. Men i praksis må vi legge til rette for kirkens uttalte ønske om å ha kvinnelige prester. Vi må jobbe for å ha holdinger som inkluderer hele kollegiet, sier hun.

Ikke et eget miljø for kvinneprestmotstand på MF

De teologiske utdanningsinstitusjonene opplyser at det er nærmest ikke-eksisterende at studenter reserverer seg mot alterfelleskap med kvinnelige prester. Fredrik Saxegaard er praktikumsansvarlig på MF vitenskapelig høyskole, og sier de «fra tid til annen» har studenter som er imot kvinners prestetjeneste.

– Men jeg har ikke inntrykk av at disse utgjør noe eget miljø ved MF, sier han.

Saxegaard har sympati med Stig Lægdenes etterlysning av en prinsipiell tilnærming.

– Det ville vært bra om Den norske kirke sa entydig at dette spørsmålet er avgjort, og at den ikke lenger plasserer ordinerte kvinner i en ubehagelig skvis. Samtidig kjenner jeg at jeg nøler med å stramme til på den måten. Dels føler jeg at det er å spille ballen i hendene på motstandermiljøene, dels synes jeg det er noe sympatisk med toleransen som utvises i dag. Men jeg synes ikke dette er enkelt.

Bør reguleres, men ikke gjennom ordinasjon

Aud Tønnessen, rektor ved Det teologiske fakultet ved Universitetet i Oslo, sier at hun ikke har registrert kvinneprestmotstand på TF.

– Nå er ikke det noe vi direkte spør om, men det ville blitt fanget opp dersom det var et tema, sier hun.

Hun mener kvinneprestmotstandere «må finne seg i» at de skal ha alterfelleskap med kvinner, men at dette ikke reguleres best ved ordinasjon.

– Dersom kvinneprestmotstandere nekter å delta i samarbeid med kvinnelige kolleger fordi de er kvinner, mener jeg at arbeidsgivers styringsrett må kunne brukes.

LES MER:

• Soknepresten Mikael Bruun er imot kvinners prestetjeneste: – Som ung prest må jeg innrømme at jeg blir litt nervøs. Når vil jeg miste jobben?

• Leder i menighetsråd: – Ett år med kvinnelig prest var nok

• Norge og Sverige har hatt kvinnelige prester nesten like lenge. Likevel henger Norge langt etter med kjønnsbalansen. Eksperter mener den særnorske lekmannsbevegelsen er forklaringen

---

Fakta:

---

Håkon Vatnar Olsen

Annonse
Annonse

Mer fra: Kirke