Kirke

Mener norsksomaliske lokalpolitikere skaper splid

Det er steile fronter i den somaliske moskeen i Oslo. To ulike styrer kjemper om makten i trossamfunnet. Menighetsmedlem Bashe Musse anklager Ap-politiker Ubah Abduallah for å nøre opp under striden.

– Jeg reagerer på at norsksomaliske lokalpolitikere er med på å øke konfliktene i moskeen. Som politiker må man heller være reflektert og bidra til harmoni og konfliktløsning, sier Bashe Musse, bydelspolitiker i Oslo (Ap) og medlem i Tawfiiq Islamsk Senter, den somaliske moskeen i Oslo.

Siden 2019 har statstøtten til Tawfiiq Islamsk Senter vært fryst av Fylkesmannen i Oslo. Årsaken er at to ulike styrer begge hevder å representere menigheten – som med sine 8.000 medlemmer er det største muslimske trossamfunnet i Norge.

Forrige lørdag ble det avholdt en generalforsamling for å løse konflikten. Ifølge NRK ble en gruppe medlemmer som ytret seg kritisk til valgprosessen og det sittende styret, vist ut fra lokalene. Stemningen ble hissig da politiet hindret demonstrantene å slippe inn igjen i moskeen.

Det var i denne sammenheng at Oslo-politikerne Abdi Said (SV) og Ubah Abdullah Aden (Ap) kritiserte det sittende styret.

– Norske myndigheter må fryse statsstøtten til moskeen til denne konflikten er avklart, sier Aden til NRK.

Gi styret ro

Aden forteller til NRK at kvinneinngangen til moskeen var stengt under generalforsamlingen – noe hun kaller «umoralsk» og «udemokratisk». Flere kvinnelige medlemmer av menigheten er sterkt kritiske til det de opplever som kjønnsdiskriminering og sosial kontroll, melder Aftenposten fredag. Ifølge Aden har konfliktene i trossamfunnet ført til at flere unge har gått over til andre moskeer.

Musse understreker på sin side at både kvinner og menn er en ressurs for moskeen.

– Det er helt riktig at det er færre kvinner i styret enn menn, men dette har flere årsaker. Flere ønsker ikke å være i styret. Andre sliter med å kombinere oppgavene med jobb og familieliv – dette gjelder også menn, sier han.

Musse viser til at det er flere av moskeens medlemmer som er ressurssterke og har høy utdanning. Disse mener han bør inkluderes mer.

– Vi vet at veldig mange somaliske kvinner og ungdommer er grunnpilarene i moskeen. Kvinne og barnerepresentasjon er viktig, særlig kvinner med høy utdanning bør motiveres til å stille, sier han.

Mer demokrati

Musse legger til at moskeen frem mot neste styrevalg må forbedre de demokratiske prosessene. Ifølge ham skyldes dette også at mange av moskeens medlemmer kommer fra tradisjonelle samfunn med en annen kultur enn Norge.

– Vi må gi muligheten til alle medlemmene i moskeen å stille til valg. Den debatten må vi ta.

Han mener at Said og Aden blander religion og politikk, og isteden bør la det sittende styre får ro til å ordne opp.

– Det er ulike meninger om styret, og det er helt greit og sunt å ha en debatt. Det som er viktig er at alle må forholde seg til det legitime styret, som også er anerkjent av det norske rettssystemet, sier Musse.

Han ber om at de ulike sidene nå ser fremover mot neste styrevalg i 2021, og lar det sittende styre få tid til å ordne opp rundt statstøtten.

– Det er viktig å gi styret myndighet i denne tiden. Derfor er det veldig synd at politikerne bruker tid på å dyrke konflikter, sier han.

Musse sier at flere ansatte i moskeen har ventet «veldig lenge med å få lønn».

– Det har også gått ut over driften av moskeen.

Mistillit til styret

– Medlemmene i menigheten har mistet tilliten til det nåværende styret og de innspillene som kommer, og Musse har mistet folks tillit for lenge siden, sier Ubah Abdullah Aden til Vårt Land.

Hun mener at begge de to konkurrerende styrene har «mistet folkets tillit».

– Jeg er folkevalgt politiker, og det betyr at jeg må praktisere de verdiene samfunnet er bygget på: demokrati, likeverdighet og gjennomsiktighet. Disse finner jeg ikke i styrets struktur. Derfor blander jeg meg inn, sier hun.

– Ettersom begge har mista tillit, ser jeg ikke noe forskjell på det nåværende styret og Musse.

Dersom det nåværende styret og Musse hadde innrømmet utfordringene menigheten står overfor, ville man ikke havnet i den konflikten som er i dag, mener hun.

– Løsningen er at medlemmene må engasjere seg i saken, våkne opp og kreve forandring. Myndighetene kan ikke komme med en løsning.

Aden mener at det må et nytt styre til, som gjenspeiler den norsk-somalske befolkningen, og som kan være brobyggere til den norske majoritetskulturen.

– Et nytt styre kan heller ikke ha tilknytning til de nåværende, konkurrerende gruppene, mener Aden.

Hun påpeker at det vil være viktig å ha folk i styret, som har har tid og lyst, samtidig som de er kvalifisert til oppgavene.

Aden mener at det beste ville vært at det innkalles til digitale fellesmøter for alle de 8000 medlemmene i moskeen.

– Der kan man drøfte utfordringene og nominere en valgkomité som velger kandidater med kvalifikasjoner til å styre. Disse må igjen velges på en demokratisk, gjennomsiktig måte.

LES MER: Øystein Gjerme om pastor-oppsigelse i Hillsong: – Hasseløy er en av våre beste

LES MER: Vårt Land vurderer å etablere tv-kanal med en tydelig kristen profil

LES MER: Støre: – Tangen kan ikke lede oljefondet så lenge han er eier i hedgefondet Ako Capital

---

Dette er saken

  • Siden 2019 har statstøtten til Tawfiiq Islamsk Senter vært fryst av Fylkesmannen i Oslo. Årsaken er at to ulike styrer begge hevder å representere menigheten – som med sine 8000 medlemmer er det største muslimske trossamfunnet i Norge.
  • Lørdag ble det avholdt en generalforsamling for å løse konflikten.

---

Les mer om mer disse temaene:

Mattis C. O. Vaaland

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Kirke