Kirke

Prestenes syn på vigsel

Lokale konflikter viser at skuldrene slett ikke er så lave i mange menigheter.

Det kan være lurt å undersøke hva en prest mener i spørsmålet om likekjønnet vigsel i et jobbintervju, mener kirkerådsleder Kristin Gunnleiksrud Raaum. Begrunnelsen er at dette sikrer den teologiske bredden i et bispedømme. Samtidig understreker hun at hun ikke vil ta til orde for kvotering for å oppnå denne bredden.

Hovedformålet til Raaum er at ingen likekjønnede skal bli avvist i en kirke som har lovet å vie dem. Dette er et ansvar på bispedømme- og prostinivå, og så vidt vi vet blir ingen likekjønnede avvist når de ønsker vigsel i dag. Det ville i så fall fort skapt mye offentlig uro.

Spørsmålet er om det er viktig med et teologisk mangfold i hvert eneste sokn. Hvis svaret er ja, er det naturlig å undersøke hva jobbsøkerne mener. Hvis hovedhensynet er at man alltid har prester tilgjengelige når noen ber om å bli viet, er det tilstrekkelig at bispedømmene sikrer at dette er tilfelle. I så fall er ikke spørsmålet om hvor man står i vigselssaken nødvendigvis det viktigste i et jobbintervju.

Lister over prester som står for det ene eller det andre synet, har ført til oppslag i lokalaviser og vært en belastning for enkelte. I offentligheten har dette særlig handlet om prester med et konservativt syn på ekteskapet. Men vi vet at også prester som sier ja til likekjønnede – og kvinnelige prester for den saks skyld – har opplevd et tøft press lokalt på grunn av sitt ståsted. Vi tror det vil være klokt av Den norske kirke å gjøre sitt til at slike konflikter ikke oppstår.

Vi er overbevist om at kirkerådslederen ønsker en kirke med plass til begge syn. Det beste hadde vært om Den norske kirke hadde så lave skuldre at dette ikke var et stort tema. Samtidig vet vi at saken er svært viktig for mange. Lokale konflikter viser at skuldrene slett ikke er så lave i mange menigheter. Dersom det skal være en forpliktelse å undersøke hva hver enkelt prest mener, kan det bli misbrukt, bevisst eller ubevisst.

Det beste er å la lokale forhold avgjøre hvorvidt det er naturlig å stille dette spørsmålet i et jobbintervju. Og vi minner om at det faktisk er svært mange andre faktorer som betyr mer for om en prest fungerer godt i jobben enn synet på likekjønnet ekteskap.

LES OGSÅ:

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!

Annonse
Annonse

Mer fra: Kirke