Kirke

Arne Viste presser fram nye straffesaker – anmelder sitt eget selskap igjen

Han har fått ankeavslag fra både Lagmannsretten og Høyesterett. Nå har derfor Arne Viste anmeldt sitt eget selskap på ny i håp om nye rettsrunder som kan avklare om papirløse kan jobbe i Norge.

– Tingretten kan ikke ha siste ordet i denne saken, og jeg har derfor anmeldt Plog AS på nytt for å få en rettslig behandling av alle ansettelser i selskapet, også dem politiet ikke ønsket å innlemme i den forrige straffesaken, sier Arne Viste.

53-åringen fra Sola i Rogaland ble i fjor høst dømt av Oslo tingrett til ett års betinget fengsel for å ha ansatt asylsøkere uten lovlig opphold i Norge. I tillegg ble vikarfirmaet hans, Plog AS, dømt til å betale en bot på 1,5 millioner kroner og får 1,4 millioner kroner inndratt. I mai avviste Høyesterett hans anke. Dermed ble dommen gjort rettskraftig.

Viste forteller at han i anmeldelsen han sendte Riksadvokaten fredag forrige uke har vedlagt en liste på 90 såkalt ureturnerbare asylsøkere som han i full åpenhet har hatt i arbeid de fem seneste årene. Kun 25 av dem ble innlemmet i tiltalen og er omfattet av dommen som nå er rettskraftig.

Med anmeldelsen håper Viste å nok en gang bli tiltalt. Det vil nemlig innebære en ny mulighet til å anke saken til Lagmannsretten og Høyesterett. De vil dermed kunne bli nødt til å ta en rettslig vurdering av hans mangeårige kampsak: Kan såkalt ureturnerbare asylsøkere arbeide i Norge?

– Har den nødvendige tillatelse

For dommen som er rettskraftig, arbeider nå Vistes advokater med å forberede å løfte den til internasjonale organer, der særlig Den europeiske menneskerettsdomstolen i Strasbourg er aktuelt.

– Dette for å få en autoritativ avgjørelse av menneskerettighetenes betydning for spørsmålet. Men det grunnlovsmessige må avklares av Lagmannsretten eller Høyesterett, fordi det ikke tilligger arbeidsområdet til de overnasjonale organer, sier Viste.

I Oslo tingrett ble Viste dømt etter Utlendingslovens paragraf 108: «Med bot eller med fengsel inntil to år straffes den som forsettlig eller grovt uaktsomt gjør bruk av en utlendings arbeidskraft når utlendingen ikke har nødvendig tillatelse etter loven».

Viste mener på sin side at hans ansatte «har den nødvendige tillatelse etter loven» når han gjennom Plog har ansatt ureturnerbare asylsøkere. Dette har han begrunnet i menneskerettighetsloven og Grunnloven. «Statens myndigheter skal legge forholdene til rette for at ethvert arbeidsdyktig menneske kan tjene til livets opphold ved arbeid eller næring», heter det i Grunnlovens paragraf 110.

– Praksisendring og nytolkning

I dommen blir dette avfeid. Bestemmelsen gir ikke enkeltpersoner en individuell rett til arbeid, mener dommerne. Rettens konklusjon er at paragrafen «ikke er til hinder for at norske myndigheter kan nekte utledninger, uten lovlig opphold i Norge, å ta arbeid i landet.»

Viste mener på sin side at det ikke foreligger noen konflikt mellom utlendingslov og grunnloven og menneskerettslov, slik det er blitt fremstilt i media og av tingretten. Fram til 2011 kunne nemlig ureturnerbare jobbe i Norge.

– Da denne gruppen mennesker mistet retten til arbeid i Norge omkring 2010/2011, og etter hvert straffeforfølgning ble innledet fra 2012, var det ikke med grunnlag i en lovendring. Det var en praksisendring og nytolkning av det juridiske som ble foretatt av den rød-grønne regjeringen som tok arbeidet fra dem, mener han.

Når Viste nå har gått til anmeldelse av sitt eget selskap, er årsaken todelt. For det første mener han at Grunnloven ikke ble grundig belyst av tingretten. I tillegg har han gjentatte ganger bedt politiet om en samlet straffesaksbehandling av samtlige påståtte, ulovlige ansettelser Plog. Fordi hver sak er ulik, mener Viste alle må fram i retten.

Flere anmeldelser

Det er ikke første gang Viste anmelder sitt eget selskap for å presse fram en rettslig avklaring. Også i 2017 gjorde han dette, men den gang ble saken henlagt av Sør-Vest politidistrikt. Siden har Viste fortsatt virksomheten sin, inntil Oslo politidistrikt i fjor sommer tok ut tiltalen som ledet til fjorårets rettssak.

Forrige uke gikk Viste til anmeldelse av Plog også for «å ha brutt skatteloven ved ikke å ha rapportert eller betalt skatt og avgifter siden den 10.12.2017 grunnet skatteetatens systemsvikt». I tillegg anmeldte han Skattedirektoratet for «å gjøre alvorlige og bevisste feil med skattebehandlingen av en stor gruppe skattytere, nemlig de ureturnerbare asylsøkerne».

LES MER:

Frykter at Arne Viste kan miste huset

Viste betaler millionbot og millioninndragning

Høyesterett avviser Arne Vistes anke

---

Fakta:

---

Les mer om mer disse temaene:

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Kirke