Kirke

Forbyr sang under gudstjenesten

Mens tyske kirker forbyr sang av frykt for smitte, kan norske kirkegjengere synge av full hals. – Vi følger de faglige råd, sier kirkerådsdirektøren.

– Når det gjelder covid-19 er det et pågående forskningsprosjekt. Det er enda mye med viruset som vi ikke vet noe om, sier Anne Spurkland, forsker og professor i molekylær immunologi ved Universitetet i Oslo.

Den norske kirke og Norges kristne råd lanserte nylig smittevernråd i forbindelse med den gradvise gjenåpningen av landets kirker.

Også de protestantiske kirkene i Tyskland har utformet smittevernsretningslinjer. Men til forskjell fra de norske kirkene forbyr flere tyske kirker sang under gudstjenesten.

Dette henger sammen med at lederen for det tyske smittevernsinstituttet har spesifikt advart mot synging, som følge av at virusdråpene ser ut til å fly særlig langt i forbindelse med sang, skrev den amerikanske avisen Washington Post 9. mai.

Uklart om virus

Spurkland tror det tyske forbudet baserer seg på rapporter fra USA om smittespredning under korøvelser. Blant annet viser hun til en sak Vårt Land skrev i midten av april om koret Skagit Valley Chorale i den amerikanske delstaten Washington. Etter en korøvelse ble 45 av korets medlemmer smittet med viruset. To av dem døde.

Delstatens helsemyndigheter konkluderte i etterkant med at viruset med stor sannsynlighet smittet via luften.

Ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) er det liten sannsynlighet for luftbåren koronasmitte. WHO sier at smitten først og fremst skjer via større dråper som følge av nys eller hoste.

– Ville det vært tryggere å forby synging i menighetene i Den norske kirke?

– Kanskje. Men det kommer nok til å være få mennesker i kirken når de åpner igjen. Dersom folk sprer seg i kirkerommet, skal det noe til før det blir et problem at folk synger, sier Spurkland

Synger for full hals

Spurkland legger til at vanlige kirkegjengere nok bruker stemmebåndet på en mer lavmælt måte enn for eksempel kor.

– De fleste synger ikke for full hals i kirken. Jo mer du tar i, desto mer små spyttdråper kommer ut.

Professoren viser også til at smittepresset i Norge er «veldig lavt».

– Sjansen for at dette skal gå galt er ikke stort. Det jeg ville tenkt som kirkeansvarlig er å skrive ut salmene på papir, som kan kastes etter bruk. Istedenfor å dele ut salmebøker.

Smitteveildere

Kirkerådets direktør Ingrid Vad Nilsen sier at Dnk forholder seg til FHIs råd «også på dette feltet». Hun viser til at det også er kommet smittevernsveiledere fra kulturdepartementet som spesifikt omhandler sang og musikk.

– Det er derfor ingen grunn til å se til utlandet for ekspertise på feltet.

– Det er fremdeles mye vi ikke vet om koronaviruset. Er det ikke sikrere å være føre var og ikke tillate sang i kirken?

– Vi følger de faglige råd som gis. Vi har ingen alternativ ekspertise på dette.

Gammel litteratur

Det lite innenfor forskningen som tilsier at smitte gjennom sang utgjør en reell smittevernsutfordring, ifølge Tone Johansen, seniorforsker ved Folkehelseinstituttet.

Johansen minner om at det viktigste er at syke og personer som føler seg dårlig holder seg hjemme, samt at man holder én meter avstand til hverandre, og ellers følger de generelle smittevernstiltakene.

– I kirker skal det maks være 50 stykker inne samtidig med minimum én meters avstand. Dette har FHI vurdert som tilstrekkelig. I kirken står alle i samme retning og synger ikke ansikt til ansikt. Nå har jo også kor fått lov til å starte opp igjen.

LES MER:

• Barnedåp er greit, men ikke baptistisk dåp. Her er Norges Kristne Råds veileder for åpning av kirker

• Selv om det er tillatt, vil mange kirker avstå fra å arrangere ordinære gudstjenester på søndag.

 Gradvis vil barne- og ungdomsarbeidet i menigheten kunne gjenopptas. Her er det du trenger å vite

---

Hovedprinsippene i Dnks veileder

  • Syke personer skal ikke delta eller være til stede
  • Gode rutiner for håndhygiene og renhold
  • God avstand og minst mulig kontakt mellom personer
  • Minst mulig felles bruk og berøring av inventar og utstyr

---

Les mer om mer disse temaene:

Mattis C. O. Vaaland

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Kirke