Kirke

Gradvis vil barne- og ungdomsarbeidet i menigheten kunne gjenopptas. Her er det du trenger å vite:

Både Den norske kirke og Norges Kristne Råd har lansert retningslinjer for barne- og ungdomsarbeidet etter hvert som landets menigheter gradvis åpner.

– Vi gir et tydelig råd: Prioritér konfirmantene. Det er mange som har gått glipp av viktig opplæring. Konfirmanttiden er veldig viktig for unges forhold til kirken og identitetsutvikling. Den tiden får man aldri igjen, sier Eldbjørg Leinebø Ekre. Hun er seniorrådgiver i Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter (KA).

Torsdag lanserte KA en smittevernsveileder for kirkelig undervisning og barne- og ungdomsarbeid i Den norske kirke (Dnk). Dagen før sendte også Norges Kristne Råd (NKR) ut en veileder til sine medlemmer.

Dette skjer etter at regjeringen forrige uke åpnet for at arrangementer med inntil 50 deltakere på offentlig sted. Vedtaket gjelder fra og med 7. mai. Etter hvert som landets kirker og menigheter gradvis åpner, vil også barne- og ungdomsarbeidet kunne gjenopptas.

(Se smittevernveiledninga nederst i saken)

Viktig å snakke sammen

Ifølge Ekre er retningslinjene i tråd med nasjonale råd og er godkjent av Folkehelseinstituttet. Hun vektlegger betydningen av en kontrollert åpning og at «alt ikke må åpnes med en gang».

– Den nasjonale veilederen åpner for gudstjenester og kirkelige handlinger først. Da er det viktig at vi også tilrettelegger for gode gudstjenester for barn og unge. Etter dette kommer konfirmantene.

Seniorrådgiveren fremhever at menighetene har ulik evne til å gjennomføre smittevernstiltakene.

– Derfor er det viktig at man snakker sammen i begynnelsen. Staben og menighetsrådet må ha tett kontakt med prosten og kirkevergen.

Hun sier at disse samtalene også må inkludere menighetens frivillige, som ofte er involvert i barn- og ungdomsarbeidet.

– Det skal alltid være nok voksne ledere tilstede. En av disse skal ha hovedansvaret for at smittevernet blir fulgt og ha oversikt over kontaktinformasjonen til alle som har vært tilstede. Dette handler om smittesporing.

Helst aktiviteter ute

– Vi har opplevd stor interesse fra barne- og ungdomsorganisasjoner om et felles utgangspunkt for hvordan man håndterer smittevernet fremover, sier Erhard Hermansen, generalsekretær i Norges Kristne Råd (NKR).

Ifølge Hermansen er det viktig at menighetene vurderer om kirkerommet er stort nok til å sikre at avstanden mellom barna og ungdommene er i tråd med de nasjonale retningslinjene for smittevern. Dette mener Hermansen er avgjørende for å gjennomføre lek og læring på en trygg og forsvarlig måte.

– Aller helst bør dette skje utendørs. Det er også viktig at aktivitetene skjer med voksne tilstede.

Generalsekretæren understreker at NKRs veileder kommer i tillegg til de lokale og statlige smittevernsvurderingene. Sammen med de grunnleggende hygienerådene:

– Slik som å vaske hendene og steder man har vært i kontakt med og rengjøre grundig både under og etter arrangementer.

Alle bør ha en smittevernsansvarlig

NKR anbefaler også at menighetene utnevner en smittevernsansvarlig som følger opp rådene.

– Flere menigheter er i gang med å følge oppfordringen, men samtidig kjenner nok mange på at de trenger litt tid til å gjennomføre tiltakene.

Hermansen sier at ansvaret for gjennomføringen ligger hos lokalmenigheten og det valgte styret eller rådet.

– Men vi har forsøkt å gjøre veilederen god nok til at gjenåpningen skjer på kontrollert vis og at den er såpass enkel at menighetene bruker den.

Den norske kirkes smitteveileder:

• Oppretthold kontakt med barn og unge på ulike digitale plattformer, med særlig oppmerksomhet på barn og unge i sårbare situasjoner.

• Ved oppstart av fysiske samlinger for barn og unge, prioriter arbeidet med årets konfirmanter.

• Legg om fra innendørs til utendørsaktiviteter der dette er mulig.

• Leirer for barn og unge våren/sommeren 2020 – inkludert konfirmantleirer – bør vurderes avlyst, ettersom reising, overnatting og felles matservering innebærer økt smitterisiko rundt.

• Unngå fellesmåltider på arrangementer.

Norges Kristne Råds smitteveileder

• Syke personer skal ikke delta på fysiske samlinger

• Gode rutiner for hygiene og renhold

• Minst mulig felles bruk og berøring av utstyr og inventar

• God avstand

• Nok voksne til stede

LES MER: 
• Det blir mange lukkede kirker på søndag. Se Vårt Lands oversikt her

• Biskop Halvor Nordhaug mente at frelsen bare var for dem som trodde på Jesus. Så tenkte han seg om

Egil Sjaastad er kritisk til Nordhaugs uttalelser om frelse og fortapelse

---

NKRs smitteveileder

  • Syke personer skal ikke delta på fysiske samlinger
  • Gode rutiner for hygiene og renhold
  • Minst mulig felles bruk og berøring av utstyr og inventar
  • God avstand
  • Nok voksne til stede

---

---

Dnks smitteveileder

  • Oppretthold kontakt med barn og unge på ulike digitale plattformer, med særlig oppmerksomhet på barn og unge i sårbare situasjoner.
  • Ved oppstart av fysiske samlinger for barn og unge, prioriter arbeidet med årets konfirmanter.
  • Legg om fra innendørs til utendørsaktiviteter der dette er mulig.
  • Leirer for barn og unge våren/sommeren 2020 – inkludert konfirmantleirer – bør vurderes avlyst, ettersom reising, overnatting og felles matservering innebærer økt smitterisiko rundt.
  • Unngå fellesmåltider på arrangementer.

---

Mattis C. O. Vaaland

Vårt Land anbefaler

Mer fra: Kirke