Kirke

Når kirkene åpner

Regjeringen kunngjorde torsdag at kirkene, bedehus og andre religiøse samlingssteder kan åpnes igjen fra 7. mai, med arrangementer for inntil 50 personer.

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF), som også har ansvar for trospolitikken, er glad for at tros- og livssynssamfunn nå kan samles igjen. Han understreker at det er svært viktig at det lages gode rutiner for å sikre at arrangementene er i tråd i med myndighetenes smittevernråd.

Tros- og livssynssamfunn må selv ta initiativ til utarbeidelse av en bransjestandard for smittevern i samsvar med de nasjonale anbefalingene. Det er derfor gledelig at KA arbeidsgiverorganisasjonen for kirkelig virksomhet, Kirkerådet, Bispemøtet og fellesrådene er godt i gang med å lage en bransjestandard for kirkelig virksomhet. Tiltakene de har utarbeidet er blitt delt med Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn og Norges kristne råd.

Mange mennesker er bekymret og usikre på framtiden. Da er det viktig å kunne finne sammen i gode fellesskap. Derfor blir en viktig oppgave for kirkene å møte mennesker med sine bekymringer.

I tiden med isolasjon og karantene har mange kirker og tros- og livssynssamfunn gjort en flott jobb for å gi mennesker et tilbud på nett. Svært mange mennesker har benyttet seg av tilbudene. Trolig også folk som ikke deltar i religiøse aktiviteter til vanlig. Det blir spennende å se om disse vil benytte seg av de fysiske møtene og gudstjenestene i tiden som kommer. Nå vil det være viktig å ønske nye mennesker særlig velkommen.

Det er dessuten et stort ansvar for kirker, tros- og livssynssamfunn å ta spesielt godt imot de som har særlige behov og er utsatte eller ensomme. Noen vil komme for å få støtte og finne fellesskap etter en lang tid med isolasjon. Da er det viktig å komme til rause og åpne fellesskap.

Annonse
Annonse

Mer fra: Kirke