Kirke

Ny NLA-campus på Diakonhjemmets tomt

Per i dag er det ikke snakk om fusjon, men NLA-rektor sier dette legger forholdene til rette for et samarbeid med VID vitenskapelig høgskole.

Annonse
Annonse

Mer fra: Kirke