Kirke

NMS solgte hus for 77,5 millioner

Det kontroversielle salget av Lyder Sagens gate 7 i Oslo er gjennomført.

«Misjonærhjemmet» i Lyder Sagens gate 7 i Oslo ble solgt i desember. Styreleder i NMS Eiendommer Hans Christian Andersen forteller at det var svært stor interesse for eiendommen.

– Det var veldig stor konkurranse. Vi drev prisen opp fra 60 millioner til 77,5 millioner gjennom tre-fire budgivere.

Beslutningen om å selge bygget skapte reaksjoner. Tidligere misjonær for NMS, Torleiv Tislevoll, sa til Vårt Land i januar 2019 at han var «sjokkert» hvordan NMS behandlet beboerne. Formålet til bygget var opprinnelig å gi bosted til hjemvendte misjonærer.

Millionoverskudd

I 2017 ble eiendommens verdi vurdert til 50 millioner kroner. Nå ble bygget solgt for 27,5 millioner mer.

Dermed vil salget frigjøre mye kapital for NMS.

– Poenget er ikke at disse pengene skal brukes opp, men investeres på en eller annen måte, og få avkastning på kapitalen. Det har man ikke hatt tidligere, forteller Andersen.

Andersen forteller at leieinntektene var lave, sett i sammenheng med byggets verdi.

– I tillegg var det et meget stort etterslep på vedlikehold på flere millioner, sier han

Bygget ble solgt til et eiendomsselskap, og skal overleveres i april. Oslo kommune kan benytte seg av forkjøpsrett frem til da.

Store underskudd

De siste årene har NMS tatt flere grep for å skape balanse i regnskapene. I 2017 ble det opprettet et eget eiendomsselskap som skulle profesjonalisere driften av eiendommene til NMS. Blant annet har leirstedene til organisasjonen bidratt til store utgifter. For to år siden gikk driften av leirstedene med 15 millioner kroner i underskudd. NMS startet en omfattende omstrukturering og nedbemannet kraftig.

– Vi har gått fra 15 millioner i underskudd til en halv million i overskudd på to år. Det skyldes to ting. Vi har klart å øke inntektene ved å få inn flere eksterne leietakere til leirstedene. Vi hadde også en stor gjennomgang av driften i 2018 som skapte uro. Effekten ser i 2019, sier Andersen.

Omstridt omstrukturering

Omstruktureringen av leirstedsdriften har vært omdiskutert. Mange opplevde at NMS ikke tok hensyn til de ansatte i avgjørelsene som ble tatt. Frivillig ved Furutangen misjonssenter i Ryfylke, Åsmund Thomsen følte at «beslutninger ble tredd nedover hodet på folk». Økonomileder i NMS, Kari Anne Moen Salte, sier det ikke var noen vei utenom.

– Omstruktureringen har først og fremst gått i nedbemanning. Det har vært smertefullt, men nødvendig, sier Salte.

Styreleder Andersen sier at grepene som har blitt tatt, fungerer.

– Nå begynner vi å få tettet det største hullet, nemlig leirstedsdriften. Det har vært smertefullt, men plutselig er man i en markedssituasjon der man må skaffe inntekter.

Ikke sikret økonomisk trygghet

Økonomileder i NMS, Kari Anne Moen Salte, sier at driften av leirstedene og salget av Misjonærhjemmet er en begrenset del av et stort bilde.

Er NMS sikret god og stabil økonomi?

– Nei. Leirstedsdriften går med overskudd i år, men det er kun så vidt. Det må fortsatt jobbes hardt for å få balanse i leirstedsdriften. Totalt sett er det ikke overskudd i NMS, sier Salte.

Salget av Misjonærhjemmet i Oslo vil bokføres på regnskapet for 2020, og vil derfor ikke ha innvirkning på regnskapet for 2019 som skal godkjennes i april.

LES OGSÅ:

---

NMS Eiendommer AS

  • datterselskap av Det Norske Misjonsselskap
  • opprettet i 2017
  • forvalter en eiendomsportefølje med verdier for omkring 400 millioner kroner
  • eier og driver 13 leirsteder
  • solgte Misjonærhjemmet i Lyder Sagens gate 7 i Oslo for 77,5 millioner kroner
  • kilde: nmseiendommer.no

---

Håkon Vatnar Olsen

Annonse
Annonse

Mer fra: Kirke