Kirke

Nattverdsstopp i Oslo domkirke

Kirkelige arrangementer stå i fare for å avlyses på grunn av koronasmitte. Islamsk Råd Norge ber moskeer avlyser arrangementer med over 50 deltakere.

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her!

Tirsdag anbefalte Folkehelseinstituttet at arrangementer med over 500 deltagere bør avlyses på grunn av fare for koronasmitte.

Instituttet anbefaler at det foretas risikovurdering foran alle offentlige arrangementer med mer enn 100 deltakere.

En rekke tiltak

Det tar Oslo domkirke alvorlig. På sine hjemmesider opplyser de tirsdag kveld at all bespisning i domkirken avlyses, deriblant kirkekaffe.

Øvrige tiltak i Oslo domkirke innebærer:

• Ingen nattverd i gudstjenestene

• Ingen ansatte vil være på jobb hvis de har forkjølelsessymptomer, og gudstjenestebemanningen kan derfor endres på kort tid

• Unngår bruk av salmebøker, alle salmer trykkes i programmet

• Ingen håndtrykk ved ønske om «Guds fred», man gir hverandre i stedet et vennlig nikk

• Det står antibac ved inngangen til Domkirken

Fiske avlyser visitas

Tirsdag kveld forsterket også Hamar bispedømme sine forhåndsregler mot koronasmitten. På bispedømmets hjemmesider ble det meldt at biskop Solveig Fiskes visitas til Ringsaker de neste ukene er avlyst for å forebygge spredningen av viruset.

I tillegg opplyses det om at biskopen har bedt om særskilte forhåndsregler i kommunene Sel, Nord-Fron, Sør-Fron og Ringebu. Dette er kommuner som er særlig berørt av koronasmitten.

Dette er tiltakene biskop Fiske har bedt om gjennomføres i de fire kommunene:

• Alle gudstjenester og andakter avlyses de to neste ukene. Eventuelle dåp gjennomføres med kun foreldre og faddere til stede.

• Kun nærstående familie kan være til stede ved gravferd.

• Hånd- og hostehygiene viktig. Håndhilsing frarådes

Brev fra biskop Bernt Eidsvig

Også Oslo katolske bispedømme er proaktive i møte med koronasmittefaren. Tirsdag sendte biskop Bernt Eidsvig ut et brev til prester og troende i Den katolske kirke i Norge. Biskopen sier arrangementer som samler mange mennesker skal begrenses til et minimum, og at ingen skal håndhilse i kirken.

Eidsvig ber prester og troende følge helsemyndigheters råd. Han viser også til at alle messer i Roma er avlyst frem til 3. april.

«At det ikke feires offentlige messer i Roma, gjør sterkt inntrykk. Tiltaket vitner om alvoret i situasjonen. Å lukke våre kirker er foreløpig ikke aktuelt i Norge, men flere tiltak iverksettes nå», skriver Eidsvig.

Han presiserer at «dersom du er i tvil om egen helsetilstand, merker sykdomssymptomer eller er syk, så er du unntatt fra din messeplikt».

– Dersom du holder deg hjemme fra messefeiringen, oppfordrer jeg deg til bønn om åndelig kommunion, på egen hånd eller sammen med din familie, skriver biskopen i brevet.

Onsdag forsterket Den katolske kirke restriksjonene ytterligere. Alle messer med over 100 deltagere innstilles umiddelbart, opplyste Oslo katolske bispedømme på sine hjemmesider. 

Moskeer avlyser

Islamsk Råd Norge ber personer over 50 år og barn om å ikke oppsøke moskeen.

Ikke ha lengre opphold i moskeen etter fredagsbønn, skriver de på sine nettsider. De anbefaler besøkende å bevege seg puljevis ut av moskeen for å unngå smitte.

Som norske muslimer har vi et spesielt ansvar i samfunnet for å forebygge at corona-smitten ikke spres videre i befolkningen. Vi håper alle føler på dette samfunnsansvaret og iverksetter nødvendige tiltak, skriver de på sine nettsider.

IRN ber moskeene vurdere om å utsette store samlinger, inkludert fredagsbønn, til smittefaren er redusert. Folk som har vært på reise i utlandet må holde seg hjemme, er beskjeden fra IRN.

Muslimsk dialognettverk (MDN) skriver på sin Facebookside at de følger med på situasjonen og foreslår at alle arrangementer med over 50 deltakere, inkludert fredagsbønn og helgeskoler, avlyses inntil videre.

For de som er usikre på om det finnes noe religiøst grunnlag for å kunne avslyse fredagsbønner og liknende samlinger på grunn av smittefare, henvises til Det europeiske fatwarådets hjemmeside, skriver MDN på Facebook.

Dette skriver de på Facebook:

Kunngjøring Muslimsk dialognettverk (MDN) følger med på situasjonen som har oppstått på grunn av fare for spredning av...

Publisert av Muslimsk Dialognettverk  Onsdag 11. mars 2020

Rammer ikke Kirkemøtet

Koronaviruset kan også komme til å påvirke arrangementer i kirkelig regi på lengre sikt.

Kirkemøtet, Den norske kirkes øverste representative organ, skal etter planen arrangeres fra 22. til 27. april i Trondheim.

Ingeborg Dybvig, kommunikasjonsdirektør i Kirkerådet, sier Kirkemøtet ikke rammes av Folkehelseinstituttets nye anbefaling, siden det kun består av 116 delegater pluss en gruppe ansatte.

– Vi har for tiden ingen planer om å avlyse, men vil til enhver tid følge nasjonale helsemyndigheters råd og retningslinjer og vurdere ut i fra situasjonen når vi kommer så langt, opplyser hun i en tekstmelding til Vårt Land.

Avgjørende generalkonferanse for metodistene

I mai går generalkonferansen i United Methodist Church av stabelen i Minneapolis i USA. Konferansen er avgjørende for metodistenes fremtid, og vil etter alle solemerker resultere i at kirken deler seg i en konservativ og en liberal gren.

Arrangementskomiteen sendte for noen dager siden ut en pressemelding der de opplyste om at de samarbeider med helsemyndigheter, og at de vil ta alle forhåndsregler for å forhindre smitte.

Tilsynsprest i Metodistkirken i Norge, Knut Refsdal, skriver i en tekstmelding til Vårt Land at han ikke har registrert noen diskusjon om å avlyse generalkonferansen ennå.

– Men det kommer nok, sier Refsdal.

LES MER OM KORONAVIRUSET:

KA oppfordrer til grep mot smittefare i kirker

Korona-viruset rammer Kirkemusikkfestivalen: Flere arrangementer avlyst

Ba folk gi penger til Visjon Norge for beskyttelse mot koronaviruset

---

Fakta:

---

Ingeborg Misje Bergem

Ingeborg Misje Bergem

Misje Bergem er bokanmelder i Vårt Land. Hun er tidligere journalist i avisa og jobber for tida med en doktorgrad om fransk samfunnsliv.

Annonse
Annonse

Mer fra: Kirke