Kirke

Usikkert hvem som blir med i Kirkens hus

Mens Oslo bispedømmeråd har valgt å forplikte seg til å flytte inn i det nye Kirkens hus, har andre valgt å trekke seg ut av prosjektet.

– Vi håper at det nye Kirkens hus blir det vi tegnet oss opp for, et større kristelig organisasjonsfellesskap som jeg mener er en veldig god idé. Blir det mange færre aktører, blir det også færre vi kan ha et samarbeid med. Derfor er vi spente på hvem som til slutt vil sitte der, sier Andreas Andersen, generalsekretær i Misjonsalliansen.

Misjonsalliansen er en av flere organisasjoner som har vært interesserte i prosjektet det nye Kirkens hus i Gamlebyen i Oslo. Ambisjonen til forslagsstillerne Clemens Eiendom har vært å skape et storslått kirkesenter på de historiske eiendommene til Oslo Hospital. Onsdag skrev Vårt Land at de har måttet nedjustere planene etter innspill fra myndigheter og naboer.

LES OGSÅ: Naboer setter pris på nedjustert Kirkens hus

Flere har meldt seg ut

Selv om det nå er lagt opp til et bygg med to etasjer mindre, har Clemens Eiendom forsikret om at det vil bli plass til alle de 600 arbeidsplassene de i utgangspunktet hadde lagt opp til. Det dreier seg i første omgang om de 14 leietakerne som allerede befinner seg i det nåværende Kirkens hus i Rådhusgata i Oslo (se fakta).

Da Vårt Land skrev om planene for første gang i februar i fjor, ble det også opplyst om at ni andre aktører hadde såkalte intensjonsavtaler med Clemens Eiendom, som innebar at de ønsket seg inn og med i det nye prosjektet, uten forpliktelse.

Siden den gang har imidlertid listen forandret seg.

– Vi har fra september 2019 ikke lenger en intensjonsavtale om å være med i et nytt Kirkens hus på eiendommene til Oslo Hospital. Vi er fornøyd med dagens kontorsituasjon, og planlegger fortsatt å være i Bernhard Getz gate, opplyser Anne Kirkhusmo, kommunikasjonssjef i Kirkens Nødhjelp.

Det samme gjelder Kristen-Norges «administrative verktøykasse», KNIF.

– Jeg vil ikke kalle det vi har hatt en intensjonsavtale, men vi har vært interesserte i å få vite hva som skjer med prosjektet. Nå har vi ikke lenger noen interesse av det, sier en ordknapp daglig leder i KNIF AS, Fridtjof Leif Gillebo.

I dag ble det kjent at Den norske kirke (Dnks) maktsentrum i Norge skal flytte fra Rådhusgata i Oslo til Norges eldste stiftelse, Oslo Hospital, sine eiendommer i Gamlebyen. Bernt Nordby Skøien. 
Han er daglig leder i Clemens Eiendom. Øystein Rø, arkitekt for prosjektet fra Transborder Studio.
Bernt Nordby Skøien, daglig leder i Clemens Eiendom (i midten) er fortsatt optimistisk på vegne av det nye Kirkens hus, selv om de originale planene han i fjor presenterte for Vårt Land sammen med Nora Brinchmann og Øystein Rø, må nedjusteres vesentlig. Foto: Erlend Berge

NMS: – Vi er på leting etter egne lokaler

Det Norske Misjonsselskap (NMS) stod også på listen over såkalte intensjonsavtaler. Generalsekretær Jeffrey Huseby sier til Vårt Land at det stemmer at de har hatt en intensjonsavtale, men at de nå ser det som mindre sannsynlig at NMS kommer til å flytte inn.

– Det har sammenheng med at vi har solgt et bygg i Oslo, at situasjonen er uavklart og at vi er på leting etter egne lokaler, sier Huseby.

Misjonsalliansen forteller at de ikke har hatt noe nytt møte med Clemens Eiendom om de nyeste nedjusteringene.

– Vi har tidligere fått informasjon om at det vil bli færre arbeidsplasser, men at vi er blant dem som fortsatt vil få plass. For oss er det viktig at aktører som det er naturlig for oss å samarbeide med, som Digni og andre misjonsaktører, blir med, sier generalsekretær Andersen.

Jeffrey Huseby
Jeffrey Huseby, generalsekretær i NMS, sier til Vårt Land at de ser seg om etter andre alternativer enn Kirkens hus. Foto: Erlend Berge

Stefanusalliansen: – For lite konkret

Hjalmar Bø, generalsekretær i Digni, sier de har hatt et møte med Clemens Eiendom og opplyst om at de vil avvente å gi svar på om de blir med eller ei, frem til sommeren.

– Vi trenger å ha en intern prosess i staben først. Vi må gjøre noen strategiske vurderinger for Digni som en tverrkirkelig paraplyorganisasjon, og se hva som vil være viktige vurderinger når det gjelder lokasjon for oss, opplyser Bø.

Hilde E. Skaar Vollebæk, assisterende generalsekretær i Stefanusalliansen, forteller at de har underskrevet en uforpliktende intensjonsavtale, men at de avventer å ta noen flere avgjørelser til de vet mer om prosjektet.

– Vi har ikke blitt presentert for konkrete planer for vår del til nå. Leieprisen vil også være med og avgjøre om vi blir med eller ikke, sier Vollebæk.

Kirkeadministrasjon på vent

Mens noen aktører har valgt å se bort ifra prosjektet, har Oslo bispedømme valgt å forplikte seg ytterligere ved å signere en betinget leieavtale, som er bindende i den forstand at hvis prosjektet blir noe av, vil de flytte inn. Dette fattet bispedømmerådet vedtak om allerede i april i fjor, opplyser stiftsdirektør Elise Sandnes. Avtalen ble likevel signert først i januar i år.

– Det handler blant annet om at bispedømmerådet og kirkelig fellesråd nå skal sees i sammenheng, med tanke på lokalisering, forklarer Sandnes.

Elise Sandnes. Stiftsdirektør i Oslo bispedømme.
Elise Sandnes, stiftsdirektør i Oslo bispedømme, forteller at bispedømmerådet har besluttet å forplikte seg til å bli med i det nye Kirkens hus dersom prosjektet realiseres. Foto: Erlend Berge

Kirkelig fellesråd i Oslo har på sin side ennå ikke forpliktet seg til prosjektet, ifølge fellesrådsleder Jostein Vevatne.

– For oss er det litt tidlig å svare på hva vi kommer til å gjøre. Et alternativ er at vi alle flytter til Gamlebyen for å samle hele Oslo-kirken på et sted. Det høres veldig fornuftig ut, spør du meg. Men vi er nødt til å vite mer om hva det blir før vi kan gi et bedre svar, sier Vevatne.

Bernt Nordby Skøien, daglig leder i Clemens Eiendom, sier de opplever at det fortsatt er stor entusiasme og interesse for det nye Kirkens hus.

– Som en naturlig del av en prosess som dette vil noen intensjonsleietakere av ulike årsaker kunne vurdere det som aktuelt å forplikte seg til å bli med allerede på nåværende tidspunkt, mens andre kan vurdere som hensiktsmessig å bli værende der de sitter eller avvente egne strategiske vurderinger. I mange tilfeller kan det handle om mye annet enn hvor man skal sitte i fremtiden, sier Skøien.

LES MER OM PLANENE FOR DET NYE KIRKENS HUS:

• Møtte motstand: Nedjusterer planene

• Må flytte: Vil bygge nytt historisk kirkesenter

• Bergen: Skeptiske til samlokalisering

---

Leietakere og potensielle leietakere

 • Disse har forpliktet seg til å være med:
 • • Kirkepartner
 • • Norges Kristne Råd
 • • Kristelig Studieforbund
 • • Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn
 • • Den Finländska E-L Församlingen i Norge
 • • Bispemøtet
 • • Presteforeningen
 • • Det norske diakonforbund
 • • Kirkelig Undervisningsforbund
 • • KA – Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter
 • • Kirkerådet
 • • Opplysningsvesenets fond
 • • Clemens Eiendom
 • • Søndagsskolen
 • • Oslo bispedømmeråd
 • Disse er fortsatt interesserte:
 • • Kirkelig fellesråd i Oslo
 • • Digni
 • • Stefanusalliansen
 • • Clemens Kraft
 • • Misjonsalliansen
 • • Det Norske Misjonsselskap (opplyser til Vårt Land at de ser etter andre alternativer)
 • Kilde: Clemens Eiendom og Vårt Land

---

Elise Kruse

Elise Kruse

Elise Kruse er religions- og featureredaktør i Vårt Land. Hun har jobbet i avisen siden 2017, som journalist og som nyhetsleder.

Annonse
Annonse

Mer fra: Kirke