Kirke

I Salt Bergenskirken kan ansatte motta pengegaver, dersom det rapporteres

Flere kirkesamfunn har retningslinjer som begrenser lederes mulighet til å motta gaver fra medlemmer. I Salt Bergenskirken mener pastor Øystein Gjerme at gaver bør være greit, så lenge man er åpne om det.

– Vår praksis i Salt har vært og er at ansatte kan motta gaver, hvis det er full åpenhet rundt dette, sier pastor Øystein Gjerme i Salt Bergenskirken.

Forrige uke skrev Stavanger Aftenblad om en leder i Pinsebevegelsen som fikk milliongevinst etter å ha solgt videre en leilighet han kjøpte av en eldre pinsevenn. Leiligheten ble kjøpt for 1,2 millioner kroner høsten 2018 og solgt videre for 2,6 millioner tre måneder senere.

Pinselederen skal ha vært pastoren til kvinnen i om lag 20 år.

Ifølge kvinnens menighet, ble salget regnet som en gave der giveren var fullt klar over markedsprisen.

I Pinsebevegelsen er alle lokalmenigheter frie og selvstendige, og det finnes ingen felles retningslinjer for hva ledere kan motta av gaver. Daglig leder Ingunn E. Ulfsten i Pinsebevegelsen varslet forrige uke at Pinsebevegelsen vil gjøre en grundig gjennomgang av regler og retningslinjer, blant annet i forbindelse med økonomi.

Kan motta gaver

Øystein Gjerme ble nylig innsatt som leder av Pinsebevegelsens lederråd og er samtidig pastor for menighetsnettverket Salt. Til Stavanger Aftenblad sier Gjerme at ansatte i Salt har lov til å motta beløp i størrelsesordenen 4000-5000 kroner.

Gjerme sier til Vårt Land at han er på vinterferie, men kan gi en kort kommentar angående beløpet.

– Beløpet 4000-5000 er en illustrasjon gitt til Stavanger Aftenblad. I Salt var det en enkelthendelse der tre av våre ansatte mottok et beløp i denne størrelsesordenen før jul i 2018. Det beløpet er å forstå som en enkelthendelse, og er ikke ment som noe signal om hvilket beløp som er greit, sier Gjerme.

'Skal være åpenhet'

På generelt grunnlag skal det være åpenhet om gaver som gis til enkeltpersoner i kirken, sier Gjerme.

– Vår praksis i Salt har vært og er at ansatte kan motta gaver, hvis det er full åpenhet rundt dette. Jeg må to år tilbake for å illustrere overfor Aftenbladet, så dette skjer i svært begrenset omfang hos oss.

– Tror du ikke det kan oppstå bindinger mellom giver og mottaker, uansett størrelse på beløp?

– Det kan det. Men ved at man har åpenhet om det som blir gitt, unngår man at gavene brukes til å kontrollere noen, mener Gjerme.

Han understreker at det i norsk lavkirkelighet og frikirkelighet er lang tradisjon for å gi det Gjerme kaller «kjærlighetsgaver» til forkynnere.

– Dette skal vi ikke kvele. Men jeg tror løsningen er åpenhet, sier Gjerme.

Gjerme sier også at han som leder av Pinsebevegelsen har ansvar for mange flere menighetsmiljøer enn sitt eget.

– Der har vi varslet, Ingunn E. Ulfsten og jeg, at vi går gjennom vårt etiske regelverk, for å sikre at vi gir gode råd til pinsemenigheter når det gjelder håndtering av gaver.

'I høyeste laget'

I Misjonskirken Norges yrkesetiske retningslinjer står det følgende om gaver til ansatte:

«Den ansatte mottar ikke gaver/pengegaver til seg selv, uten at det er klarert med arbeidsgiver/overordnede.»

Generalsekretær Øyvind Haraldseid forteller at retningslinjene er lagd for å hindre ansatte i å havne i slike situasjoner og gi veiledning dersom det skulle skje. Etter hva Haraldseid kjenner til, er det ikke vanlig at ansatte mottar pengegaver fra menighetsmedlemmer.

– Retningslinjene deres sier at ansatte må klarere pengegaver med arbeidsgiver. Betyr det at det er OK å motta pengegaver i visse situasjoner?

– I forbindelse med bursdager må det være innenfor. Men hvis beløpets størrelse går ut over det som er normalen for bursdagsgaver, da vil det være ugreit. Er beløpet for høyt vil det kunne stilles spørsmål ved og det vil kreve en forklaring. Mottaker må derfor stille spørsmål ved hvorfor man mottar gaven og konsekvensen av dette.

Haraldseid mener at 4000–5000 kroner er «i høyeste laget».

Arbeider med retningslinjer

Den Evangelisk Lutherske Frikirkes internasjonale arbeid vedtok i september 2019 «Code of conduct», forteller synodeformann Jarle Skullerud. Her står det at gaver knyttet til rollen man har ikke skal mottas. Dersom noen mottar gaver, skal vedkommende rapportere til sin overordnede leder.

– Jeg mener dette må være retningsgivende for alle våre ansatte. Vi arbeider for å få på plass et lignende dokument for arbeidet i Norge, sier Skullerud.

Han mener man i utgangspunktet bør takke nei til gaver som leder og kjenner ikke til at det er vanlig i dag.

- Hvor store beløp er det greit at en leder i Frikirken mottar?

– Dette må vi ta med inn i det videre arbeidet med etiske retningslinjer. Jeg mener at det vesentlige er at ikke ansatte eller frivillige ledere benytter sin posisjon til personlig vinning eller at deres habilitet blir satt i tvil, sier Skullerud.

Personlige fordeler

Til Stavanger Aftenblad opplyser direktør Ingrid Vad Nilsen i Kirkerådet at Den norske kirkes etiske retningslinjer sier at ansatte ikke skal motta personlige fordeler eller arv gjennom arbeidet. Filadelfiakirken Oslo, som tilhører Pinsebevegelsen, skriver i sine etiske målsettinger at «Ledere i menigheten tar ikke imot betydelige og eller skjulte personlige gaver, eller økonomiske fordeler fra personer i forsamlingen», ifølge Stavanger Aftenblad.

LES OGSÅ:

---

Fakta:

---

Les mer om mer disse temaene:

Morten Marius Larsen

Morten Marius Larsen

Morten Marius Larsen er nyhetsleder på religionsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Kirke