Kirke

Vårt Land: Prester som klager

Hvis Den norske kirke har for mange prester med Martin Luthers selvbilde kan resultatet bli grelt.

Da bispekollegiet i Den norske kikrke sendte ut sin tekst om dåpen til høytlesning i menighetene, reagerte noen. De mente teksten ikke egnet seg til det biskopene ønsket. En del reagerte også på innholdet. Enkelte rettet relativt salt kritikk mot biskopenes påfunn og erklærte at de ikke kom til å bruke teksten – i hvert fall ikke i den formen som forelå.

Avtroppet preses Helga Haugland Byfuglien har reagert på noen av utspillene. Hun mener de «gir grunn til å reflektere over hvordan kirkelig ansatte omtaler kirkens ledelse i det offentlige rom». Hun uttaler dessuten at «prester må forholde seg til kirkelig ledelse».

Vi tror ikke Byfuglien ønsker å legge lokk på den teologiske debatten om sentrale spørsmål i kirken – som dåpsspørsmålet er. Vi registrerer med interesse at teologer og prester ønsker at den bibelske og teologiske begrunnelsen for dåpen skal framstå som tydelig – selv om den ikke alltid vil bli forstått av sekulære kirkemedlemmer. Slike perspektiver kan fort forsvinne i tekster som bærer preg av å være et kompromiss mellom ønsket om å kommunisere, ønsket om si ja til dem som først og fremst velger dåpen for tradisjonens skyld og ønsket om å formidle noe teologisk viktig.

Det Byfuglien reagerer på, er formen på noen av utspillene. Vi tror det er nødvendig med en overordnet tilnærming til problemstillingen: Et kirkesamfunn som er så åpent og favner så bredt som Den norske kirke kan fort få en kultur der man først og fremst heier på sine egne meninger og standpunkter, mens kirkens felles tro og ordninger kommer i bakgrunnen.

Det er utvilsomt behov for å heie fram en tydeligere enhetskultur i Den norske kirke. Ikke bare mellom biskoper og prester, men også prestene imellom. Selvsagt er dette vanskelig å dyrke fram i en kirke som har polemikeren Martin Luther som fremste ideal. Problemet er at en del prester mangler både Martin Luthers teologiske tyngde og hans profetiske rolle. Hvis de likevel har Luthers selvbilde, kan resultatet bli grelt.

Kirkens ledelse har et stort ansvar for å arbeide med denne kulturen. Endringer skjer imidlertid ikke ved å kjefte på medarbeiderne, men ved å skape bevissthet om kirkens oppdrag og peke på mulighetene.

Dette er debatten:

Helga Haugland Byfuglien reagerer på krass kritikk fra ansatte

Leder for Presteforeningen: Det må være plass til meningsbrytning i Den norske kirke

Kritikken hagler mot Bispemøtets dåpstekst

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!

Annonse
Annonse

Mer fra: Kirke