Kirke

– Det er Guds krefter som er i sving

Han er konservativ kristen, kaller muslimer for søskenbarn og har Mahatma Ghandi som forbilde. Arne Viste er vinneren av årets Petter Dass-pris.

– Det er en god følelse å bli anerkjent. Både meg, kona og støttespillere setter pris på dette, sier Arne Viste.

I kveld ble han i Oslo domkirke kåret til vinner av Petter Dass-prisen. I oktober ble Viste dømt til ett års fengsel for å ha ansatt asylsøkere uten lovlig opphold i Norge. Viste har anket dommen fra tingretten.

«IMI har vært helt suverene»

Petter Dass-prisen er med på å legitimere kampen jeg har ført den siste tiden, sier Viste.

Han roser familien, kona, biskop emeritus Tor B. Jørgensen og organisasjonen Mennesker i limbo for støtten. En særlig takk går til menigheten hans i IMI-kirken i Stavanger.

– IMI har vært helt suverene ved å gå ut tidlig og si at vi står sammen i last og brast. Men også de titalls kundene mine som har leid mine ansatte har vært uvurderlige støttespillere, sier han.

Torsdag kveld ble det også stemt over et forslag om lovendring for å gi ureturnerbare asylsøkere muligheten til å jobbe i Stortinget. Resultatet av avstemningen var ikke klart før Vårt Land gikk i trykken.

– I dag kan det bli en ny, politisk virkelighet. Var dette målet?

– Nei, målet mitt har hele tiden vært å vinne juridisk. Stortinget har aldri vedtatt at asylsøkere ikke kan jobbe. Innstramningen som kom i 2012 var en praksisendring, svarer Viste.

Tviler på fengselsstraff for Stålsett

I etterkant av siktelsen mot Viste fortalte tidligere biskop Gunnar Stålsett i et intervju med Vårt Land at han i 14 år har gitt arbeid til en ureturnerbar asylsøker. I november ble Stålsett siktet for innrømmelsen og risikerer nå ubetinget fengsel.

Viste tviler på at en domstol vil gi Stålsett ubetinget fengselstraff.

– Men det er klart at siktelsen var en stor gavepakke som løftet børen fra mine skuldre, sier han.

Det styrker budskapet, mener Viste, at to personer med en tydelig kristen foranking demonstrerer at dagens situasjon er uholdbar.

– Det er også klart at budskapet får mer kraft på grunn av den Stålsett er, sier han.

– Hvordan ser veien ut videre?

– For meg så handler dette om å ivareta mine ansatte best mulig gjennom rettssystemet, først i lagmannsretten så i Høyesterett. Det vil også bli veldig interessant å følge de politiske beslutningene, men jeg vil ikke bruke kreftene mine på det. Rettssakene og høyesterettsbeslutningen er viktigere enn hva Senterpartiet sier på landsmøtet sitt, sier han.

Overrasket over rød støtte

Viste har tidligere uttalt at han har opplevd kampen for papirløse asylsøkere som et kall. De siste månedene har Viste følt Guds nærvær gjennom støtte fra aviser, fagforeninger, samfunnsdebattanter og politikere.

– Men jeg har også følt gudsnærværet og støtten gjennom venner og IMI-kirken. Det er Guds rike og krefter som er i sving, sier han.

Viste sier han er rørt over den brede støtten han har fått både fra høykirkelige og lavkirkelige kretser. Men støtten har også kommet fra uventet hold:

– Jeg er veldig overrasket over støtten jeg som konservativ kristen har fått fra den politisk røde siden. Jeg opplever dem som nære venner og er imponert over at de makter å se bort fra mitt religiøse ståsted, sier han.

Muslimer og kristne tror begge på Gud

Møtet med personer med et annet livssyn enn ham selv har ledet til konklusjonen at livssyn ikke er styrende for den personlige moralen.

– Jeg opplever at de fleste ikke-troende har et like godt hjerte som troende, sier han.

Viste opplever heller ikke at avstanden er stor mellom kristne og muslimer.

– De er nesten søskenbarn, både historisk og trosmessig. Vi tror begge på Gud og en etikk og moral forankret i det overnaturlige, sier han.

– Kan den norske kristenheten spille en rolle i å forebygge islamhat?

– Jeg registrer at en egen ganske høyrevridd fløy i kristenfolket står bak mye av islamfrykten. Det er ikke så mange kristne som mister troen fordi de begynner å tro på Allah. Det vanlige er at vi blir opptatt av materialismen og deretter slutter å tro på Gud, svarer han.

Arne Viste er vinneren av Petter Dass-prisen 2019.
Arne Viste mottok ­prisen fra Vårt Lands sjefredaktør Bjørn Kristoffer Bore til stående ­applaus fra forsamlingen i Oslo domkirke. Foto: Erlend Berge

Ser opp til Mahatma Ghandi

Materialismen er ifølge Viste den største drivkraften bak «avkristningen» av Norge. Han definerer materialismen som ideen om at vi må greie oss selv: at oljefond, hus og eiendom er hovedfokuset i livet – også for mange kristne.

– I en verden som er preget av så mye urettferdighet blir et slikt syn veldig feil. Fokuset må være på å ivareta våre neste, det må vi også bli flinkere på i kirken, sier han.

For at dette skal lykkes må fronten mot den andre bygges ned, ifølge Viste.

– I avkristningens tid må vi slutte å mele vår egen kake og ikke ha fokuset på å ivareta våre egne privilegier og rettigheter. Slikt fokus forsterker bare stanken av kristenmannsblod, og det eneste vi oppnår er at marginaliseringen av oss selv fremskyndes.

Det er særlig historien til en person som har gjort inntrykk på Arne Viste: hinduistiske Mahatma Ghandi.

– Det er den sterkeste historien vi har utenom Jesus. Han avskaffet verdensordenen med kolonistyre nærmest på egenhånd. Mahatma Ghandi er nok mitt største forbilde, etter Jesus.

Gir honnør til Lula Tekle

Viste håper at Petter Dass-prisen vil skape mer fokus på saken «enn den har hatt i media den siste tiden», og beklager at mye av mediefokuset ikke har «gått i dybden i saken» og satt søkelyset på personene det faktisk gjelder.

En forklaring på sistnevnte, tror Viste er at menneskene det er snakk om er sårbare.

– Derfor er det vanskelig for dem å stå frem. Men når Lula Tekle står frem og gir det norske folk et ansikt på hva det handler om, er det av uvurderlig betydning. Jeg gir helt og holdent honnør til henne.

LES MER: Derfor vant Arne Viste Petter Dass-prisen

---

Arne Viste

  • Født i 1967, gift med ­Oddlaug, to barn. Medlem av IMI-kirken Stavanger.
  • Utdannet sivilingeniør. Daglig leder av Plog AS og nettbutikken pbok.no, der han gir arbeid til papirløse flyktninger.
  • Stevnet Justisdepartementet for retten i 2014 for brudd på Grunnloven og menneske­rettighetene. Saken ble avvist.
  • I 2017 aksjonerte politiet mot IMI-kirken på grunn av ansettelsen av en papirløs flyktning gjennom Plog AS. Saken ble henlagt på grunn av bevisets stilling.
  • Sommeren 2019 ble Viste siktet og tiltalt for å ha gitt arbeid til papirløse.
  • I oktober ble han dømt til ett års fengsel for å ha ansatt asylsøkere uten lovlig opphold i Norge. Viste har anket dommen fra tingretten.

---

Les mer om mer disse temaene:

Mattis C. O. Vaaland

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Kirke