Kirke

Tilbake til fellesskapet

BCC har fortsatt en vei å gå med hensyn til åpenhet og gjennomsiktighet.

«Brunstad Christian Church vil ut av isolasjonen» skrev Vårt Land i en nyhetssak i oktober i fjor. Da bekreftet styreleder Berit Hustad Nilsen at kirkesamfunnet har innledet dialog med Norges Kristne Råd (NKR).

Etter en rekke samtaler mellom NKR og ledelsen i BCC har kirkesamfunnet nå fått observatørstatus. Det innbærer blant annet at BCC anerkjenner NKRs grunnlagsdokument Takt og tone for samarbeidet. Dokumentet uttrykker både en anerkjennelse av andre kristne trossamfunn og en gjensidig respekt for teologiske forskjeller.

En vel så stor begivenhet er dokumentet som presiserer BCCs teologiske ståsted. Det adresserer omstridte teologiske spørsmål og gir viktige signaler om hvordan man forstår dette i dag. Det er skvært og modig av BCC å innse at tidligere formuleringer i trossamfunnets teologi «kan forstås som en devaluering av Jesus», og klokt å presisere dette på en måte som plasserer trossamfunnet innenfor en ­felles kristen tradisjon.

Det er viktig å understreke at medlemskap i NKR ikke innebærer at Kirke-Norge er like begeistret for alle sider ved BCCs praksis. Ordene som har falt mellom ledere i trossamfunnet og såkalte avhoppere har vært unødig harde. Vi mener at BCC som en kristen kirke har det største ansvaret for å bidra til en forsoning med tidligere medlemmer.

BCC har dessuten fortsatt en vei å gå med hensyn til åpenhet og gjennomsiktighet. Vi sikter ikke først og fremst til formelle åpenhetskrav knyttet til vedtekter og regnskap, der har kirkesamfunnet sitt på det tørre. Derimot kan man gjøre mer for å gjøre forkynnelsen og fellesskapet tilgjengelig for flere.

BCCs forkynnelse og gudstjenestetradisjon er blitt utviklet gjennom år med isolasjon. Selv om språket i det nye trosdokumentet i stor grad samsvarer med tradisjonell kristendom, vil mange formuleringer i den ordinære forkynnelsen oppleves som fremmede og uforståelige for andre kristne. Vi tror at mer åpenhet og kontakt kan bidra til et tydeligere samsvar mellom BCCs nåværende teologiske plattform og den faktiske forkynnelsen.

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Kirke