Kirke

Får konsentrere seg om én menighet

Øyvind Rise (42) har fått jobben som sokneprest i Fridalen menighet i Bergen.

– For meg er det ingen historier i Bibelen som tydeligere formidler Guds kjærlighet og nåde til oss mennesker enn den om den bortkomne sønnen, sier Øyvind Rise.
Annonse
Annonse

Mer fra: Kirke