Kirke

Møte med troskrise gjennom sansene

– For å høre til, må du være savnet! Hel-visjonen sikter mot en kirke der alle kan høre til, uansett funksjonsnivå eller ressurser, sier prest Rune Rasmussen.

– Etter 205 påmeldte måtte vi si stopp for et par uker siden, sier Rune Rasmussen, som er spesialprest for inkluderende kirkeliv i Agder og Telemark ­bispedømme.

Tirsdag starter konferansen for En inkluderende kirke for alle i Lund kirke i Kristiansand. Konferansen jobber mot visjonen om en kirke der alle kan bidra inn i kirkens fellesskap, og at kirken ikke er hel før alle lemmene blir regnet med.

Aldri har så mange vært interessert i konferansen, som er den femte i rekken.

– Tilstrømmingen viser at det er en oppvåkning for kirkens samfunnsansvar – at absolutt alle skal oppleve likeverdighet og føle seg inkludert i gudstjenestelivet, sier Rasmussen.

Vil styrke båndene mellom troen og det sanselige

I dag er det et krav at alle prostier i Den norske kirke skal ha et målrettet tilbud for mennesker med spesielle behov.

– Vi er opptatt av å styrke båndene mellom troen og det sanselige. Tankene rundt menneskers tro har tradisjonelt vært hodebasert – og knyttet til det man kan lære. For å nå hele mennesket må vi også ta sansene i bruk, sier Rasmussen.

· LES OGSÅ: Feirer ti år med kristne trospraksiser

Han mener alle postmoderne mennesker må forholde seg til tro – også gjennom sanse-­apparatet.

– Det er ikke bare dogmatikken som tiltrekker, sanseopplevelsene må ha sin plass. Jeg har fått mange læremestre gjennom møter med mennesker med funksjonsnedsettelser, de har gjerne en helt annen vei inn til det kirkelige – det kan vi lære av, forteller han.

Fikk sønn med CP – så behovet

Han mener inkluderingsarbeidet reiser spørsmål om hva kirken er.

– For at det skal bli en naturlig tilhørighet for mennesker med ulike funksjonsnedsettelser, må det være et savn – og ikke en plikt. Kirken må ha et oppriktig ønske om å møte mennesker gjennom en tilnærming til tro – også gjennom sansene, mener spesialpresten.

Rasmussen så behovet gjennom sin egen sønn, som har ­cerebral parese, og hans konfirmasjonstid.

– Det skapte en troskrise for meg, men etter hvert opplevde jeg hvor godt det fungerer å bruke­ sanser og følelser som inngang til troen. Jeg oppdaget hvor godt dette fungerte inn i trosopplæringen – for alle.

‘Urkirken var opptatt av det sanselige’

Han mener at de fellesopplevelsene som oppstår gjennom en slik tilnærming, er tett på en urkristen gudstjeneste-­form.

– St. Kyrill av Jerusalem, en av de store kirkefedrene fra 300-tallet, var opptatt av dette. Han beskriver en gudstjeneste med bruk av sanser, bevegelser og symbolhandlinger – som man gjør i et fellesskap. Urkirken var også opptatt av det sanselige ­elementet i gudsdyrkelsen.

‘Vi må ta sansene på alvor’

– Vi tror det er en god vei å gå, også i dag. Vi må ta sansene på alvor. Kirken har ofte sett på det sanselige som noe upålitelig – og har vært redd for å vektlegge den delen av gudstjenestelivet. Vi er blitt opplært til å ikke stole på følelsene, men Gud taler til oss som hele mennesker – med både ­intellekt og følelsesliv, sier Rune Rasmussen.

– Jeg har lært utrolig mye, også om min egen tro, gjennom samvær med disse ærlige menneskene – kanskje det kan bringe oss til nye dybder i troslivet vårt.

– Møter kirken mennesker med funksjonsnedsettelser på en god måte?

– Vi er på vei. Det er vel og bra med tilrettelagte opplegg, men vi må også sikte mot et fulltonig tilbud som kan fungere for alle. Noen steder har man utformet gode løsninger. Men kirken må også bli flinkere til å synliggjøre dette tilbudet, sier Rasmussen.

Han mener konfirmantarbeidet er en god arena å begynne på.

– Kirken må ivareta sitt samfunnsansvar og vise at den kan omfavne absolutt alle mennesker. Det er uhyre viktig å ha denne tankegangen med seg inn i den nye, kirkelige strukturen, sier Rune Rasmussen.

---

HEL 2019

  • Den femte nasjonale HEL-konferansen holdes i Lund kirke i Kristiansand 12. og 13. november.
  • HEL-visjonen har mål om en kirke der alle kan høre til, uansett funksjonsnivå og ­ressurser.
  • Spesialprest for inkluderende kirkeliv i Agder og Telemark ­bispedømme, Rune Rasmussen, er leder i hovedkomiteen.
  • Hovedgjest er Erik Carter, professor i spesialundervisning ved Vanderbilt University i USA.
  • Konferansen åpnes av biskopene Helga Haugland Byfuglien og Stein Reinertsen, og kirkerådsdirektør Ingrid Vad Nilsen.
  • Bidragsytere: Kari Elster Moen, Per Gunnar Stølen, Rannveig Lyngroth, Bodil Fidje og Diana Rasmussen.
  • Inkluderer konsert, dukketeater og HEL-gudstjeneste i Kristiansand domkirke.

---

Les mer om mer disse temaene:

Lars O. Flydal

Lars O. Flydal

Lars O. Flydal har i mange år vært journalist og fotograf i Vårt Land, og har dekket både kultur- og kirkeliv.

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Kirke