Kirke

Nytt Kirkens hus møter motstand

De storstilte planene for det nye Kirkens hus i Oslo skaper misnøye i nabolaget. Byantikvaren og lokale historielag er også skeptiske.

– Jeg synes prosjektet er hårreisende, både i omfang og utseende. Fasaden på bygget ser ut som noe oldemor på 94 har hekla, sier Marianne Lund Østhagen, styreleder i Eufemia borettslag.

Hun er en av flere beboere i Gamlebyen i Oslo som stiller seg svært kritisk til planene for det nye Kirkens hus i nabolaget. I februar skrev Vårt Land at flere kristne organisasjoner ønsker å samlokalisere seg i et nytt Kirkens hus på Norges eldste stiftelse, Oslo Hospital, sine eiendommer.

Kirkesenteret er tenkt til å bli 12.500 kvadratmeter og inkluderer et sju etasjers høyt nybygg. Prosjektet er et samarbeid mellom Clemens Eiendom, som eier det nåværende Kirkens hus, og ingeniør- og arkitektfirmaet Asplan viak.

– Dette er kun det første forslaget til hvordan senteret vil se ut. Nå bearbeider vi innspill både fra naboer, Riksantikvaren og Byantikvaren før vi går videre i prosessen med Plan- og bygningsetaten, sier prosjektleder Christian Joys.

Misfornøyde naboer føler seg tilsidesatt

I februar sa aktørene bak prosjektet til Vårt Land at de ikke regnet med mye motstand mot byggingen av et stort kirkesenter. Men så langt har tre borettslag og flere enkeltstående naboer kommet med sine innspill, og flere av dem går langt i sin kritikk av prosjektet.

– Da jeg først hørte om planene tenkte jeg det kunne bli spennende, men da jeg så hvordan det så ut ble jeg med en gang skeptisk. Det er jo gigasvært. De har jo planlagt et slags Norges svar på Vatikanet der borte, sier Tormod Carlsen.

Han mener aktørene bak prosjektet ikke har klart å formidle planene sine tydelig nok.

– Når de går med så store visjoner som dette, kunne de med fordel vært bedre forankret i nærmiljøet.

Carlsen får støtte fra Østhagen.

– Jeg er skuffet over hele prosessen. Flere borettslag fikk ikke noe nabovarsel. Fristen for å komme med innspill tidligere i år var veldig kort og lagt til rett før fellesferien. Vi sitter med følelsen av å bli tilsidesatt, sier Østhagen.

– Fasaden på bygget ser ut som noe oldemor på 94 har hekla, sier Marianne Lund Østhagen, styreleder i Eufemia borettslag. Andre beskriver bygget som en «svær, rød kloss» som ikke står i stil med resten av den historiske gamlebyen.
– Fasaden på bygget ser ut som noe oldemor på 94 har hekla, sier Marianne Lund Østhagen, styreleder i Eufemia borettslag.

Ingen parkering til 600 personer

Hun og flere andre beboere beskriver det nye bygget som en «svær, rød kloss» som ikke står i stil med resten av den historiske gamlebyen. For Østhagens del vil bygget bety at hun får «null sol og null utsikt» fra leiligheten sin. Hun er selv eiendomsmegler og tror bygget også vil få betydning for boligprisene i området.

– I tillegg er vi bekymret for trafikken. Det er vanskelig å parkere her i utgangspunktet, men hvis 600 kirkefolk skal parkere på null parkeringsplasser, slik det er foreslått nå, blir det jo krise. Trikken er allerede sprengfull i rushtiden. Der kommer det ikke til å bli plass til 600 flere med det første, selv om det er planer om å forbedre kollektivtrafikken.

Planene er lagt opp slik at fellesområdene, både ute og inne, skal brukes både til hverdags og fest. De skal kunne huse diakonale tjenester, utstillingsrom og dialogsenter, og brukes til kulturarrangementer, store møter og debatter. Men Østhagen tror ikke nødvendigvis det er realistisk.

– De snakker mye om åpent kirkerom. Men bygget skal jo bare være åpent til klokka 16 på ettermiddagen. Da er jo ikke vi hjemme. Vi ser at ting kan skje og at man kan gjøre noe ut av tomta, men det de har lagt frem synes vi ikke gagner oss noe særlig.

Prosjektleder: – Ingenting er endelig

Så langt har det kommet 29 forhåndsuttalelser til planene. Også Gamlebyen historielag og Byantikvaren er skeptiske til deler av prosjektet og krever flere justeringer. Byantikvaren understreker at dette er et historisk område med høy bevaringsverdi.

I sin forhåndsuttalelse skriver Byantikvaren at de er skeptiske til en større utbygging: «Både det totale omfanget og plasseringen av et volum i grøntområdet langs Oslo gate er etter vårt syn svært utfordrende for kulturminneverdiene». Videre understreker antikvaren at «dersom volum, høyde og plassering ikke justeres, vil Byantikvaren utarbeide et eget planalternativ til offentlig ettersyn».

Det vil komme et revidert prosjekt ut på høring. Det er ingenting som er endelig, og nå skal vi forhøre oss med diverse etater, sier prosjektleder Christian Joys.

I sin forhåndsuttalelse skriver Byantikvaren at de er skeptiske til en større utbygging på tomta til Oslo Hospital, som er Norges eldste stiftelse. «Både det totale omfanget og plasseringen av et volum i grøntområdet langs Oslo gate er etter vårt syn svært utfordrende for kulturminneverdiene», skriver Byantikvaren.
I sin forhåndsuttalelse skriver Byantikvaren at de er skeptiske til en større utbygging.

Mener naboene kom tidlig inn

Joys sier de tar til seg alle innspillene som kommer, men når det gjelder prosessen ser han ingen grunn til å ta selvkritikk.

– Folk vil som regel alltid føle at de kommer for sent inn, men her kom faktisk naboene tidlig inn, da vi valgte å informere og involvere på et svært tidlig tidspunkt. Vi hadde dessverre ikke fått alle adressatene, men inviterte til et åpent informasjonsmøte med god oppslutning allerede i juni. Jeg opplever at vi tok alle på alvor fra dag én.

Nå påpeker han at de vet godt hva naboene mener, og at de også vil bli invitert til en ny innspillsrunde når det reviderte prosjektet offentliggjøres.

– Hvordan det endelige prosjektet blir seende ut er en lang prosess. Mye skal diskuteres. Vi vil ta den tiden vi trenger for å være sikre på at vi får vurdert alt ordentlig, sier Joys.

Forrige uke hadde arkitektene et møte med Plan- og bygningsetaten i Oslo, der de først og fremst skulle diskutere verneverdier. Verken Asplan viak eller etaten ønsker å si noe om møtet før de har offentliggjort referatet.

LES MER OM KIRKENS HUS:

---

Nye Kirkens hus

  • Kirkens maktsentrum er planlagt å flytte fra Rådhusgata i Oslo til Norges eldste stiftelse, Oslo Hospital, sine eiendommer i Gamlebyen.
  • Det er Clemens Eiendom eier det nåværende Kirkens hus i Rådhusgata i Oslo som står bak planene.
  • Clemens Eiendom er et heleid datterselskap av Opplysningsvesenets fond (OVF).
  • I det nye Kirkens hus er det planer om å gjøre plass til 650 arbeidsplasser – en dobling av antallet Kirkens hus har i dag.

---

Elise Kruse

Elise Kruse

Elise Kruse er religions- og featureredaktør i Vårt Land. Hun har jobbet i avisen siden 2017, som journalist og som nyhetsleder.

Annonse
Annonse

Mer fra: Kirke