Kirke

GF støtter styrets vedtak - homofilt samboende kan være ledere

Landsstyrets vedtak fra august blir stående.

KRIKs generalforsamling støtter landsstyrets vedtak i spilleregelsaken. 288 delegater stemte for landsstyrets vedtak, mens 150 delegater stemte for å reversere.

Dermed kan homofilt samlevende og samboere være ledere i KRIK.

SE INTERVJU MED GENERALSEKRETÆR SILJE KVAMME BJØRNDAL NEDERST I SAKEN

Omfattende debatt

Et tjuetalls delegater gikk på talerstolen for å diskutere hvorvidt KRIKs generalforsamling skulle reversere eller støtte landsstyrets vedtak om «å løfte opp ekteskapet mellom mann og kvinne», men samtidig åpne opp for at ledere som er homofilt samlevende eller samboere kan være ledere i KRIK.

Flere av delegatene, både på liberal og konservativ side, var tydelig berørte da de presenterte sine syn for GF.

Mange delegater trakk frem at KRIK ikke er et kirkesamfunn, og at organisasjonen derfor har mulighet til å ha andre regler enn det en kirke har. De påpekte at organisasjonen for å være tverrkirkelig bør la homofilt samlevende og samboere være ledere, slik landsstyret har foreslått.

Hva er tverrkirkelig?

Leder for KRIKs konfirmantleir KonfAction, Håvard Austbø Omdahl, fortalte at menigheter fra Den norske kirke kan komme til å la være å sende konfirmantene sine på leir hvis landsstyrets vedtak blir reversert.

– Flere tusen konfirmanter fra Den norske kirke kommer for å høre KRIKs tydelige budskap om Jesus, og oppleve en god leir. Jeg tror mangfold blant ledere er bra for unge i en alder som opplever press og usikkerhet. Vi må tenke på hvilke økonomiske konsekvenser det vil få hvis menigheter i Den norske kirke ikke sender konfirmantkullene på leir i KRIK, sa han.

Andre påpekte imidlertid at mange av KRIKs samarbeidspartnerne, som Norsk Luthersk Misjonssamband, Normisjon og Indremisjonsforbundet, ikke er tilhengere av likekjønnet vigsel.

Håndteres i praksis

Flere delegater påpekte også at de synes landsstyrets vedtak virker vanskelig å håndheve i praksis.

En av dem var Ingebrigt Kvam, som er prest i Trondheim frikirke og mangeårig KRIK-er. Han fortalte at han meldte seg ut av Den norske kirke fordi han var uenig i Kirkemøtets vedtak om likekjønnet vigsel.

– Likevel mener jeg styret har gjort en god og grundig jobb i vedtaket med spillereglene. Det er rett og slett bibelsk, slik jeg ser det. Men jeg etterlyser at styret redegjør og konkretiserer hvordan dette skal praktiseres.

Styreleder Erlend Haus opplyste om at en slik konkretisering kommer, men at tidspresset før generalforsamlingen gjorde det umulig å få nok tid til en slik gjennomgang.

LES MER:

---

Spilleregeldebatten

  • I august åpnet KRIKs landsstyre i praksis for at homofile og samboere kan være ledere på KRIK-leir. Vedtaket kom etter at det i fjor høst ble det stor ­debatt i en formulering i KRIKs ­«spilleregler« for frivillige ­ledere. Fram til 2017 het det i spillereglene at «ekteskapet er Guds gode ordning for samliv»: Men i 2017 ble det spesifisert at det er «Ekteskapet er mellom mann og kvinne som er Guds gode ordning for samliv». Noen opplevde dette som en ­innstramming.
  • Som et resultat av ­debatten ble det våren 2018 nedsatt en referansegruppe som skulle ­arbeide med spilleregelspørsmålet. I juni rådet referansegruppen KRIK til å beholde et «klassisk syn på ekteskapet», men finne en mer hensikts­messig måte å praktisere dette på.
  • 26. august vedtok KRIKs landsstyre at «KRIK skal løfte opp ekteskapet mellom mann og kvinne som Guds gode­ ­ordning for samlivet», sam­tidig som de åpnet for at ledere kan ha et annet syn og en annen praksis enn det organisa­sjonen står for. «Samlivsform skal derfor ikke være avgjørende for hvorvidt man kan være frivillig leder på KRIK-leir», skrev de.

---

Les mer om mer disse temaene:

Ingeborg Bergem

Ingeborg M. Bergem

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Kirke