Kirke

Preker ikke om klima

Den norske kirke: Prester i Den norske kirke (Dnk) snakker for lite om klima og miljø, mener Svein Olaf Thorbjørnsen, professor ved MF. Han mener dette er en utfordring Dnk deler med frikirkene.

Bilde 1 av 3

– Det er overraskende at det ikke er mer fokus på økologi og klima blant prester i Den norske kirke (Dnk), når man ser hvor sterkt temaet er fremme i den allmenne bevisstheten, sier Svein Olaf Thorbjørnsen, professor i systematisk teologi og etikk ved MF vitenskapelig høyskole .

Vårt Land skrev forrige uke om frikirkepastoren Harald Eikeland som etterlyste større klimaengasjement i frikirkene.

Dnk har de seneste årene iverksatt flere klimatiltak, blant annet grønne menigheter og Skaperverkets dag.

Men heller ikke i Den norske kirke prioriterer prester miljø og klima i sine prekener, mener Thorbjørnsen, som har skrevet artikkelen Sosialetiske tema på norske prekestoler i Tidsskrift for praktisk teologi.

Felles utfordring

Thorbjørnsens forskning viser at tema som klima og miljø (økologi) havner langt nede på listen over hva prestene i Dnk preker om, et godt stykke bak både nestekjærlighet og menneskeverd.

Thorbjørnsen viser til at artikkelen er en av de første av sitt slag. Samtidig tar han forbehold om at datagrunnlaget i artikkelen er fra 2015, og at det kan ha vært en utvikling i prekenene de seneste årene.

– Det er absolutt ingen grunn til at prester ikke skal tematisere klimakrisen. Hvis ikke vil de være i utakt med folk flest som er opptatt av økologiske spørsmål i det daglige, sier han.

Må bevisstgjøre seg

Dette er en felles utfordring for pastorer i frikirkene og prester i Dnk, mener Thorbjørnsen.

– Det er selvfølgelig ikke slik at temaer som har med nestekjærlighet og menneskeverd skal parkeres, men prestene må bevisstgjøre seg selv i større grad også på andre tema, sier han.

– Er det noe Dnk sentralt kan bidra med for å bevisstgjøre prestene?

– En undersøkelse som dette kan medføre at både prester tenker seg om og spør seg selv om de prioriterer feil. Jeg tror også at temaet kan tas opp både i studiearbeid og i prestenes møte med biskopene.

Topptungt

Harald Eikeland, pastor i Kristiansand frikirke, har selv bakgrunn fra Den norske kirke. Han mener klimaengasjementet i Den norske kirke er «topptungt».

– Mens Dnk organiserer klimaengasjementet rundt arrangementer som Skaperverkets dag, er det i frikirkene mer opp til ledelsen i de enkelte kirkene hvordan de vektlegger klima i gudstjenesten.

– Du er selv pastor. Hvorfor er det så vanskelig å preke om klima?

– Særlig i frikirkene vil sjelens frelse ofte trumfe det meste av andre temaer. Og vi har nok også blitt veldig opptatt av å administrere menigheter og lage strategier for drift og vekst, og kanskje har vi da blitt opptatt av å lage opplegg som er spiselige for eksempel for barnefamilier. Jeg kunne nok ønske meg sterkere fokus på innholdet, også om tema som kan være vanskelig å snakke om.

Klimaengasjert lenge

Martin Enstad, leder i Presteforeningen, opplever at norske prester, teologer og menigheter har et høyt klimafokus. For eksempel brølte Den norske kirke og Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) i august utenfor Stortinget, i det som blir omtalt som tidenes største klimamarking i Norge.

– Kirken har lenge hatt et klimaperspektiv. Det følger naturlig av kirkens tro på verden som skapt av Gud. Klimaspørsmålet henger også tett sammen med nestekjærlighet og solidaritet.

Enstad mener at prester, kirkeaktive og det norske folk har en økende forståelse for klimakrisen – og at kirken og presters klimaengasjement handler om mer enn hva presten sier fra prekestolen.

– Det handler også om hvilke temaer man velger i kirkelig undervisning, vedtak om grønn menighet og hvordan man forvalter sine bygg, eiendommer og kirkegårder, sier Enstad.

LES MER: Frykter at klimaengasjement vil gjøre norske kirker styggere

LES MER: «Det er som klimaforskerne har sagt: Hete, tørke, styrtregn og ras blir den nye normalen»

Mattis C. O. Vaaland

Annonse
Annonse

Mer fra: Kirke