Kirke

Biskop uenig med kirkemøtemedlemmer: – Samliv er ikke en privatsak

DEN NORSKE KIRKE: Nesten halvparten av det nyvalgte Kirkemøtet mener Den norske kirke ikke kan stille krav til ansattes samlivsform. Halvor Nordhaug mener biskopene er enige om at kirken «som hovedregel ikke ansetter samboere» i vigslede stillinger.

Omlag 54 prosent av det nyvalgte Kirkemøtet mener Den norske kirke ikke kan stille krav til de ansattes samlivsform ved ansettelser.

– Samliv er en privatsak, svarer nesten to av tre av disse.

‘Ordnet samliv’

Kirken har ment noe om menneskers samliv i 2.000 år. Derfor har den også i like lang tid stilt krav til presters samliv. Fram til i 2016 var det for eksempel vanskelig å bli vigslet som prest dersom du levde sammen med en av samme kjønn.

Men kravene har også handlet om å ha et «ordnet samliv». Da kirken åpnet for likekjønnet vigsel, var ekteskapets særstilling og kvaliteter et av de hyppigste argumentene for at likekjønnede ikke måtte diskrimineres.

De siste årene har imidlertid formuleringen «samlivsform kan tillegges vekt» i stillingsannonser blitt omstridt. I de fleste ­bispedømmer har man fjernet den, men noen bispedømmer har beholdt den. Åpen folkekirke har gått til valg på at søkere ikke skal diskvalifiseres eller diskrimineres­ på bakgrunn av samlivsform.

· LES OGSÅ: Vil fremme forslag om mistillit til KRIK-styret

Flertall for nei

«Bør kirken kunne vektlegge samlivsform ved ansettelser?»

Spørsmålet er sendt ut til de 104 nyvalgte medlemmene i Kirkemøtet. 76 av dem har svart på spørsmålet.

44,7 prosent svarer nei uten forbehold. Av dem har to av tre – 34,2 prosent av de spurte – valgt svaralternativet «samliv er en privatsak og bør ikke være et tema ved ansettelse». De fleste andre i denne gruppen ­mener kirken ikke kan stille krav som ikke gjelder i arbeidslivet generelt.

9,2 prosent svarer nei med begrunnelsen «man kan leve i et trofast og forpliktende samliv uten nødvendigvis å være gift».

10,5 prosent har enten ikke tatt stilling, eller gir svar av typen «spørsmålet må utredes».

På ja-siden fordeler svarene seg slik:

25 prosent svarer «Ja, helt uavhengig av LHBT-problematikken. Kirken ønsker nemlig å fremme ekteskapet som Guds gode ordning for samliv».

10,5 prosent svarer «Ja, denne friheten er en del av kompromisset om likekjønnet vigsel».

‘Paradoksalt’

– Det kan fremstå paradoksalt dersom presten i en vigsel taler varmt om ekteskapet men selv har valgt en annen samlivsform, bemerker biskop i Bjørgvin, Halvor Nordhaug.

– Det er noe med forholdet mellom hva du gjør og sier, ­legger han til.

Han forteller at Bispemøtet behandlet temaet senest i mars 2017. Da var det ifølge Nordhaug enighet om at de som er i vigslede stillinger som hovedregel ikke bør være samboere.

– Hvordan skal et ansettelsesorgan kunne følge opp en slik forståelse dersom spørsmålet om samlivsform, og dermed samboerskap, ikke kan bli et tema ved ansettelser? spør Nordhaug.

Han mener dette gjelder uavhengig av synet på likekjønnet ekteskap.

– Mange med et tradisjonelt syn på ekteskapet aksepterer at vi har prester og medarbeidere som lever i likekjønnet ekteskap, selv om de selv har en annen forståelse av ekteskapet, sier han.

Må kunne spørre

Nordhaug sier at dersom Kirkemøtet ønsker det, kan det fatte vedtak om hvilke retningslinjer bispedømmerådene skal følge i sin ansettelsespolitikk.

– Etter nåværende ordning styrer bispedømmerådene dette selv, men det kan endres. Hvorvidt det er aktuelt, er en annen sak. Men ansettelsespolitikken til fellesrådene kan Kirkemøtet i utgangspunktet ikke styre, sier han.

Vårt Land har spurt flere andre biskoper om hvilken linje de fører.

LES OGSÅ: Nye kirkepolitikere ønsker listevalg

Solveig Fiske, biskop i Hamar, sier at hun «forventer at prester som ansettes har et ordnet samliv».

– Men i Hamar bispedømme har vi over lengre tid ikke tradisjon for å etterspørre samlivsform ved ansettelser, legger hun til. Hun begrunner dette med at Hamar bispedømme «vektlegger søkerens ansvar».

– Hva andre bispedømme vektlegger er deres avgjørelse, sier hun.

‘Ikke en privatsak’

Atle Sommerfeldt, biskop i Borg, sier at samliv ikke er en privatsak, og at han som biskop «forutsetter at personer som søker ordinasjon gifter seg og ikke lever i samboerforhold».

Han mener likevel at dette ikke bør være et tema ved ansettelser.

– Det er bispedømmerådet som er ansvarlig for dette. Borg bispedømmeråd vurderer ikke dette, sier han.

Jan Otto Myrseth, biskop i Tunsberg, sier at «samliv tilhører privatlivets sfære, men har betydning for flere enn de to som elsker hverandre».

– Kirken er opptatt av at kjærligheten fortjener gode og trygge rammer, som beskytter oss både når vi er sterke og svake – og ikke minst barna, legger han til.

– Er du enig eller uenig i at samlivsform kan vektlegges ved ansettelser?

– Det er et litt mer sammensatt spørsmål. I mitt bispedømme blir ikke samlivsstatus vektlagt ved ansettelser. Men i samtaler med de som er på vei inn i kirkelig tjeneste oppfordrer jeg til å velge ekteskapet som ramme for samlivet, forklarer han.

· LES OGSÅ: Medlemmer av Den norske kirke og frikirker svarer stikk motsatt om abort og homofilt samliv

‘En respektfull livsførsel’

Kari Veiteberg, biskop i Oslo, er ikke overrasket over resultatet, men peker på at «for tilsatte som er under biskopens tilsyn, er det en skikkethetsvurdering, blant annet i ordinasjons- eller vigslingssamtalen med biskopen».

– Ved selve ansettelsen gjelder arbeidslivets regler og de rettigheter som hører med, sier hun.

Når hun ordinerer prester legger hun til grunn at prestene, enten de lever enslig eller sammen med en partner, «lever og handler respektfullt».

Veiteberg påpeker at etikk handler om mer enn samliv.

– Det handler vel så mye om forvaltning av skaperverket og om global rettferdighet, sier hun og understreker at «kirkens tilsatte ønsker å fremsnakke ­ekteskapet».

– Det er en god ramme rundt livet som handler om å si ja til hverandre og leve i et felleskap livet ut, sier hun.

---

Undersøkelsen

  • Vårt Land har spurt de nyvalgte medlemmene av Kirkemøtet om kirken bør kunne vektlegge samlivsform ved ansettelser.
  • Av 104 nyvalgte medlemmer (ikke inkludert de 12 biskopene eller lederen for Samisk kirkeråd) har 76 respondenter svart på undersøkelsen.

---

Les mer om mer disse temaene:

Mattis C. O. Vaaland

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Kirke