Kirke

Frykter digitalt orgel: – Det er et svik mot menigheten

Nytt orgel: – Jeg blir nedslått hvis vi blir avspist med et syntetisk orgel i Torshov kirke, sier organist Kristian Hernes. Orgelkonsulent mener digitalt orgel vil være et svik mot menigheten.

Organisten i Torshov kirke er sterkt bekymret for at Kirkelig fellesråd i Oslo nå styrer mot et digitalt orgel i en av Oslo hovedkirker.

– Dette er stikk i strid med det fellesrådet søkte om og fikk midler til av byrådet. Der var det avsatt en sum på 4,5 millioner til orgel, det er en sum som gir oss et anstendig og nøkternt bruksinstrument. Det oppleves som en tragedie at orgelsaken nå ser ut til å bli salderingspost. Dette er også i strid med det Kirkemøtet holdt frem som en hovedsatsing, sier Kristian Hernes.

I et møte mellom Kirkelig 
fellesråd i Oslo og representanter fra menighetsrådet i Torshov og Lilleborg var signalet at Oslo nå må prioritere digitale orgler, forteller Hernes. Etter å ha lest referatet fra møtet, skrev han et brev til fellesrådet. Han holder frem at de øvrige renoverings-arbeidene i Torshov kirke ivaretar håndverksmessige kvaliteter på høyeste nivå, og at kostnadene for ligger under budsjett.

– Hvorfor skal vi da ta til takke med syntetisk lyd fra et samlebåndsprodukt, når vi skal frembringe selve livspusten i menighetens gudstjenesteliv? Dette er et verdivalg: Hva skal vi fylle en av Oslos hovedkirker med musikalsk, når den snart står ferdig? Torshov kirke er unik, den står på Riksantikvarens gule liste i Oslos største sokn, og har vært et nasjonalt, kirkemusikalsk kraftsentrum gjennom blant annet Knut Nystedts lange virke her, sier Hernes.

LES OGSÅ: Pinsekirke kvitter seg med orgelet

Gyllen anledning

– Da byrådet gravde dypt i lommene for å tilgodese Torshov kirke, var nytt orgel en av de få tingene som spesifikt ble nevnt i budsjettdokumentet fra oktober 2017. På østkanten har vi ingen «rike onkler» som sikrer gode instrumenter slik de har i vestkant-kirkene. Derfor var det gledelig at byrådet tenkte som de gjorde – dette er vår eneste og gylne sjanse til å realisere et nytt orgel, etter at vi har holdt ut med et elendig pipeorgel, og deretter et dårlig el-orgel i over 15 år, sier Hernes.

Kirkeverge i Oslo Robert Wright vil ikke utelukke at det fortsatt kan bli pipeorgel i Torshov kirke. Han forstår 
reaksjonene fra menigheten, men 
understreker at fellesrådet må ta hensyn til den økonomiske 
situasjonen. Han avviser at det er vedtatt 4,5 millioner øremerkede kroner til orgel, selv om summen ble nevnt i budsjettberegningen.

– Med rammebetingelsene vi får av Oslo kommune, er vi nødt til å bli mer tilbakeholdne med å satse på akustiske orgelløsninger. Vi sitter med ansvaret for 65 kirkebygg og har et vedlikeholdsetterslep på over en milliard kroner – og blir liggende mer og mer bakpå fordi vi ikke klarer å holde tritt med vedlike-holdsbehovet. Det er det mitt 
ansvar at vi forholder oss til, sier Wright, som forteller om ytterligere kutt fra kommunen i neste års budsjett.

– Har organisten i Torshov grunn til å bekymre seg?

– Hvis han er redd for å måtte 
spille på et el-orgel, har han grunn til det, sier Wright.

LES OGSÅ: Victoria (13) spilte orgel i Norske Talenter

Akustisk

Digitale orgler er langt billigere, både i innkjøp og i drift.

– Vi har mange gode pipeorgler i Oslo. Å bygge nye pipeorgler må begrunnes bedre og bedre for hvert enkelt tilfelle, sier Wright som viser til at Oslo har opprustet orgelparken betydelig de siste tiårene.

Hverken menighetsrådet, 
organist eller orgelkonsulent 
har i prosessen hørt annet 
enn at Torshov skulle få et 
akustisk pipeorgel. Orgel-
konsulent Hans Jakob Tronshaug fikk i oppdrag fra Kirkelig 
fellesråd i Oslo om å sette 
opp et grunnlag for anbuds-
utlysning på nytt pipeorgel. 
I vår fikk han beskjed om å legge prosjektet på vent.

– Det er et svik mot menigheten, og helt tragisk at en 
hovedkirke i Oslo ikke får et akustisk orgel. Det har ligget til grunn gjennom hele prosessen. 
Orgelkomiteen ba om en minstesum på 4,5 millioner kroner, noe som gir et anstendig, nøkternt 
instrument. Nå frykter jeg en 
total snuoperasjon fra felles-
rådet, sier Tronshaug.

---

NYTT ORGEL

  • Torshov kirke restaureres utvendig og innvendig, og skal få nytt orgel. Nå er menighetsråd, organist og orgelkonsulent redd for at signaler fra Kirkelig fellesråd i Oslo ender med at det blir en digital løsning – de mener det hele tiden har ligget til grunn at kirken skulle få et pipeorgel.
  • Kirkevergen i Oslo sier at de økonomiske ramme- betingelsene gjør at de nå må prioritere digitale orgler.

---

Lars O. Flydal

Lars O. Flydal

Lars O. Flydal har i mange år vært journalist og fotograf i Vårt Land, og har dekket både kultur- og kirkeliv.

Vårt Land anbefaler

Mer fra: Kirke