Kirke

Lutherske organisasjoner støtter Viste

Både Kirkens Bymisjon og Normisjon Rogaland har ansatt asylsøkere uten lovlig opphold.

– Arne Viste utfordrer alle oss som sitter med ansettelsesansvar i Norge, og det er en utfordring vi har veldig godt av. I Normisjon er det naturlig at vi gjør en kontinuerlig vurdering av om det er aktuelt å ansette ureturnerbare asylsøkere, sier Ole Martin Rudstaden, fungerende generalsekretær i Normisjon.

Enkelte av organisasjonene tilknyttet Den norske kirke går langt i å støtte Arne Viste, søndagsskolelæreren fra Sola som siden mandag har sittet i Oslo tingrett tiltalt for grove brudd på utlendingsloven.

De fire siste årene har Viste gitt arbeid til rundt 70 papirløse asylsøkere, til tross for at han har visst at det er i strid med ordlyden i Utlendingsloven. Jobbene har han gitt dem gjennom bemanningsselskapet sitt Plog AS.

Selv mener han at regelverket er uklart på dette punktet, og håpet hans er at den pågående rettssaken vil føre til en tydeliggjøring av loven.

En av Vistes viktigste støttespillere i saken er IMI-kirken i Stavanger, hvor han selv er aktiv. Menigheten, som er en del av den evangelisk-lutherske misjonsorganisasjonen Normisjon, har vært åpne om at de har benyttet seg av hans ulovlige arbeidskraft.

‘Umenneskelig’

Også i Normisjon har de benyttet seg av Vistes tilbud.

I 2017 ansatte Normisjons region Rogaland en ureturnerbar asylsøker fra Etiopia gjennom Plog. I litt over ett år jobbet vedkommende som altmuligmann på leirstedet Horve Ungdomssenter i Sandnes.

– Vi opplevde det som umenneskelig at han ikke skulle ha muligheten til å jobbe, dermed valgte vi bevisst å ansette ham, selv om det er ulovlig, sier Erik Rørtveit, regionleder i Normisjon Rogaland

Han mener Jesus er «veldig tydelig på å utfordre oss på å gå inn i vanskelige problemstillinger».

– Jeg håper rettssaken mot Viste kan være en vekker for oss alle, både som kristne enkeltmennesker og som organisasjoner, sier Rørtveit.

Ingen drøfting

I tiltalen mot Arne Viste nevnes kun Kirkens Bymisjon av kristne organisasjoner som har benyttet seg av tjenestene hans. De ansatte i 2017 tre ureturnerbare asylsøkere gjennom Vistes selskap, meldte Vårt Land i fjor sommer.

Det siste året har også Kirkens Bymisjon Østfold hatt en person i arbeid gjennom Plog, opplyser stiftelsen.

Andre organisasjoner som Vårt Land har vært i kontakt med støtter Vistes intensjon, men har et uavklart forhold til om de selv ønsker å åpne opp for ansettelse av papirløse.

– Det er mulig enkeltpersoner i vår sammenheng har gjort noe liknende som Viste, men sentralt har vi ikke drøftet om dette er noe vi vil gå for eller om vi synes det er forsvarlig, sier Øyvind Åsland, generalsekretær i Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM).

Bør NLM ansette ureturnerbare asylsøkere?

– Akkurat den biten har jeg ikke lyst til å uttale meg sterkt om. Sivil ulydighet kan i enkelte tilfeller være rett når vi tenker at vi skal lyde Gud mer enn mennesker, sier Åsland.

Kristen plikt

Å hjelpe ureturnerbare asylsøkere er likevel en kristen plikt, mener han, men det finnes også andre måter å bidra på enn å ansette dem.

– På bedehus rundt omkring er det hundrevis av mennesker som med liv og lyst skaper møteplasser og gjør en kjempejobb for å ta i mot folk som kommer fra andre land, og som er i en vanskelig situasjon, sier han.

Har ikke vært aktuelt

Generalsekretær i Det Norske Misjonsselskap (NMS), Jeffrey Huseby, svarer hverken ja eller nei på spørsmål om organisasjonen kan stille seg bak Arne Vistes sivile ulydighet.

– Vi har ikke gjort noe vedtak eller besluttet noen policy på det, men det er bra at saken blir prøvd i rettsvesenet. Vi har stor sympati for hans ønske om å hjelpe mennesker i en vanskelig situasjon.

De har heller ikke tatt stilling til om det kan være aktuelt å ansette papirløse, eller fått noen henvendelser om det. At problemstillingen ikke har vært aktuell i organisasjonen, handler i hovedsak om hvordan NMS jobber og organiserer sitt arbeid, påpeker han.

– Misjonsorganisasjonen er til for å forkynne evangeliet i ord og handling. Det gjør vi ved å samarbeide med kirker og organisasjoner verden rundt, sier Huseby.

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

Annonse
Annonse

Mer fra: Kirke