Kirke

Hundrevis av unge ­fyller fristilt kirke

For fire år siden ble Majorstuen kirke tatt ut av bruk. Nå fylles den med inntil 700 unge fra Filadelfia­kirken hver søndag. – Det er naturlig for en kirke å ­utvide, sier ­forstander ­Andreas Hegertun.

Bilde 1 av 2

– Det er en stor glede at et kirke­bygg som er lagd for guds­tjenester blir fylt opp av unge voksne, sier forstander Andreas ­Hegertun i Filadelfiakirken Oslo.

Etter at Majorstuen kirke ble tatt ut av bruk som soknekirke for fire år siden, har kirke­bygget vært utleid på heltid. I den ­samme perioden har pinsemenigheten Filadelfiakirken vokst ut av sine egne lokaler i Oslo sentrum.

Fra august har de hatt to gudstjenester for unge voksne hver søndag i Majorstuen kirke. ­Kirken har en kapasitet på 400 personer.

– Foreløpig ser veksten ut til å fortsette. Den siste av gudstjenestene er som regel helt full, forteller Hegertun.

LES MER: Tilbyr gode gjerninger uten baktanke

Unge voksne

Filadelfia­kirken har lenge hatt en stor gruppe unge voksne på menighetens kveldsgudstjeneste i Oslo ­sentrum. For tre år siden ble det plassproblemer i hovedsalen.

– Det var også flere folk enn vi hadde mulighet til å engasjere i ulike tjenesteoppgaver, så noe måtte gjøres, forteller Hegertun.

Høsten 2017 startet Filadelfia­kirken en ny kirke for unge ­voksne på Grünerløkka, i ­tillegg til forsamlingen i Oslo sentrum. Pågangen ble så stor at den­ ­nyplantede kirken måtte finne et nytt lokale, noe som ledet dem til Majorstuen kirke.

At Filadelfiakirken kan benytte seg av Den norske kirkes ­lokaler er Andreas Hegertun takk­nemlig for.

– Vi tenker at Gud bare har én kirke i Oslo og at vi er del av den. At vi bruker disse ­lokalene er en videreføring av den ­samme ­kirken i en ny form, sier ­Hegertun.

LES MER: Forkynner kall til å gå på jobb

Utvid

I tillegg til kirken på Majorstuen har Filadelfia­kirken etablert nye forsamlinger på Enebakk og Lillestrøm de siste tre årene.

20.–21. september holdt de sin årlige høstkonferanse, denne gang med temaet «Utvid».

– Det er naturlig for en kirke å utvide fordi kirken i sin natur alltid strekker seg videre for å nå nye mennesker og steder. Sam­tidig blir aldri kirkens lokale oppdrag avsluttet, sier Hegertun.

Han forteller at det er ­viktig for Filadelfiakirken at ytre ­utvidelse av virksomheten må henge sammen med en indre ­utvidelse. Med dette mener han en ­dypere forståelse for inn­holdet i det kristne evangeliet, men også erfaringer og praksiser som følger troen.

– Man har sett flere ­eksempler på ambisiøse kirker som har ­utvidet virksomheten, men der folk sitter skuffet og såret igjen etterpå. Hva skiller dere fra ­disse?

– Vi er opptatt av å behandle mennesker som mål i seg selv og ikke som et middel. Hvis ­kostnaden av å gjennomføre noe blir for stor for én av med­arbeiderne, da skal vi ikke gjøre det. Det er viktig for oss at folk har en indre motivasjon og en sunn forvaltning av livene sine. Men vi må hele tiden spørre hva som er våre blindsoner og ­usunne trekk, sier Hegertun.

LES MER: Ellingsrud kirke leies ut

Attraktiv

Kirkeverge Robert Wright i Kirkelig fellesråd i Oslo har ansvar for utleie av fri­stilte kirkebygg. Han er glad for at ­Majorstuen kirke fylles med unge mennesker fra Filadelfiakirken.

– Jeg synes det bare er flott. Her har vi noe å lære i Den ­norske kirke, sier han.

Før Filadelfiakirken kom på banen som leietaker har det vært mye aktivitet i Majorstuen kirke. Bygget har blant annet blitt brukt av en etiopisk-ortodoks kirke frem til de nylig kjøpte sitt eget lokale.

Wright forteller at Oslo-­kirkene som er fristilt for utleie er attraktive, særlig for migrantmenigheter.

– Filadelfiakirken har mye ressurser. Er det en utfordring for migrantmenigheter å få råd til å leie slike kirker?

– Nei, det tror jeg ikke. Mange av dem har en langt større giver­glede enn vi har vent oss til i Den norske kirke, selv der folk har ­relativt lave inntekter, sier Wright.

LES MER: Når folkekirken forsvinner

---

Filadelfiakirken Oslo

  • Ble grunnlagt av Thomas Ball Barratt i 1916.
  • Er en del av Pinsebevegelsen i Norge, som samler omtrent 340 selvstendige pinsemenigheter.
  • Har etablert for­samlinger i Oslo sentrum, Enebakk, ­Lillestrøm og Majorstua.
  • I gjennomsnitt deltar 2.765 mennesker på vanlige gudstjenester i Filadelfia­kirken hver uke.

---

Morten Marius Larsen

Morten Marius Larsen

Morten Marius Larsen er nyhetsleder på religionsavdelingen i Vårt Land.

Annonse
Annonse

Mer fra: Kirke