Kirke

Vil motvirke utenforskap

Kai Krogh vil forsvare likekjønnet vigsel og arbeide for at mennesker i alle livsfaser opplever felleskap og livsmot.

Hvem skal styre Den norske kirke de neste fire årene? Frem til kirkevalget 8. og 9. september presenterer vi den øverste kandidaten på hver av listene til bispedømmeråd og kirkemøte.

Navn: Kai Krogh

Alder: 70 år

Liste: Åpen folkekirke

Bispedømme: Nord-Hålogaland

– Jeg vil motvirke ensomhet og utenforskap og fremme samisk og kvensk språk og kultur, sier Kai Krogh, førstekandidat for Åpen folkekirke i Nord-Hålogaland bispedømme.

Krogh er 70 år og ugift. Han er psykologspesialist og har i mange år arbeidet som psykolog i Norge og i California. Han er også utdannet lektor og har vært lærer og skoleleder.

Krogh beskriver seg selv som aktiv i Den norske kirke. Han har vært medlem av styret for Sjømannskirken i San Fransisco og varamedlem til menighetsrådet i Tromsø domkirke.

– Jeg er leder av Nord-Hålogaland bispedømmeråd og leder av Åpen folkekirke Nord-Hålogaland. Jeg er ofte medliturg ved gudstjenester i Tromsø domkirke og har også holdt prekener, sier han.

LES MER: Den store guiden til kirkevalget

Forsvarer vigselsvedtaket

– Hvorfor har du valgt å stå på liste?

– Jeg ønsker å fortsette arbeidet med å videreutvikle Den norske kirke som en åpen, inkluderende og demokratisk folkekirke.

– Hvorfor skal folk stemme på deg?

– Jeg ber om din stemme slik at jeg fortsatt kan arbeide for at ingen blir utestengt i kirken på grunn av kjønn, samlivsform 
eller legning. Jeg vil forsvare 
likekjønnet vigsel og arbeide for at mennesker i alle livsfaser opplever fellesskap og livsmot.

Demokratisk forankring

– Hva mener du er kirkens største utfordringer i dag?

– En utfordring er å sørge for at kirkens styrende organer får en sterkere demokratisk forankring hos kirkemedlemmene. Jeg vil arbeide for tro, håp og kjærlighet for alle.

Vårt Land anbefaler

1

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Kirke